RSS2.0

LES TIC I LA DISCAPACITAT

Blog destinat a difondre i assessorar sobre les noves tecnologies de la comunicació i la informació per a les persones amb discapacitat i/o amb necessitats educatives especials.

LEER LA VERSIÓN DEL BLOG EN ESPAÑOL
READ BLOG IN ENGLISH

Persones amb dificultats d’accés a la comunicació i Sistemes Augmentatius/Alternatius de Comunicació (SAAC)

dimecres, 7 d’octubre de 2009

Avui, dedicaré aquest article a les persones amb dificultats d’accés a la comunicació i Sistemes Augmentatius/Alternatius de Comunicació. Cada cop que m'hi endinso, més ganes en tinc d'estar dins.

Els Sistemes Alternatius de Comunicació són instruments d'intervenció logopèdica/educativa destinats a persones amb alteracions diverses de la comunicació i/o llenguatge, i l'objectiu és l'ensenyament mitjançant procediments específics d'instrucció d'un conjunt estructurat de codis no vocals necessitats o no de suport físic, els quals, mitjançant aquests mateixos o altres procediments específics d'instrucció, permeten funcions de representació i serveixen per dur a terme actes de comunicació (funcional, espontània i generalitzable), per si sols, o en conjunció amb codis vocals, o com a suport parcial als mateixos, o en conjunció amb altres codis no-vocals.(Tamarit,1989)

El camp que els SAAC, per tant, és ampli i amb un nombrós espai per a la recerca i innovació, però, sobretot per a l'aplicació dels avenços tècnics tecnològics que facilitin la vida dels seus usuaris, sent aquests:

“Individus amb desordres de comunicació severs (aquells la comunicació gestual, oral o escrita, és temporal o permanentment inadequada per donar resposta a les seves necessitats comunicatives). Per a aquests individus, la discapacitat auditiva no és la causa principal de la disfunció comunicativa. Encara que alguns individus poden tenir una limitada producció oral, aquesta és inadequada per satisfer la varietat de necessitats de comunicació. Nombrosos termes que inicialment es van utilitzar per referir-se a aquest col·lectiu, són ara poc utilitzats, incloent-hi muts, no orals, no-vocals, no-verbals i afònics.

Pictogrames

Observant la xarxa, m’agradaria incloure alguns enllaços que ens poden ajudar a complementar o aprendre els diferents Sistemes Augmentatius/Alternatius de Comunicació, passant per una infinitat de pictogrames, catàleg d’ajudes tècniques i hardware i software d’accés a les TIC:

1. Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació UTAC: els quals disposen d’un canal al Youtube, els cuals ens mostraran i ens endinsaran en autèntiques lliçons dels SAAC.2. Informática para Educación Especial: blog especialitzat en les SAAC, amb una gran qualitat i diversitat de recursos de J.M. Marcos, logopeda del CPEE Alborada.

3. Material didáctico de apoyo a la comunicación basado en el S.P.C (Sistema Pictográfico de Comunicación): material elaborat per un grup de professionals del Col·legi Públic d’Educació Especial Joan Miró.

4. ARASAAC: El portal Aragonès de la Comunicació Augmentativa i Alternativa que reuneix, en un únic espai, tots els materials, software, imatges i pictogrames que faciliten la comunicació dels alumnes amb algun tipus de necessitat educativa de comunicació. Al mateix temps, pretén ser un recurs útil per a tot el professorat, oferint una sèrie d’eines que li facilitin l’elaboració dels seus materials.

5. Disfàsia Zaragoza: web d’informació sobre los trastorns del llenguatge, que disposa de material divers. El que més m’ha cridat l’atenció són una sèrie de contes adaptats a través d’imatges i pictogrames. Molt recomenables.

6. CEAPAT: El Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas. En el seu catàleg de productes de suport, podem veure els diferents comunicadors de base tecnològica que avui en dia podem trobar dins del mercat.

7. I com no, nombrar el Projecte Fressa, de Jordi Lagares, on ens posa a l’abast programari lliure per a persones amb diversitat funcional, ja sigui el conegut Plaphoons com a SAAC o programari d’escombrada automàtica amb el treball amb polsadors.

8. No voldria deixar de nombrar antigues notícies del blog, per tal de nombrar software d’accés a l’ordinador, que ens serà complementari en la utilització de les SAAC, com per exemple el Virtual Keyboard 1.0, Enable Viacam, recopilatori d’emuladors de teclat i de ratolí, que estan disponibles al blog.

Realment la implantació de les TIC han repercutit en que les SAAC portin un ritme de constant evolució.
___________________________________
Portal web DIVERSITAT FUNCIONAL
http://www.diversitatfuncional.org/
Bloc LES TIC I LA DISCAPACITAT
http://discapacitat.diversitatfuncional.org/