RSS2.0

LES TIC I LA DISCAPACITAT

Blog destinat a difondre i assessorar sobre les noves tecnologies de la comunicació i la informació per a les persones amb discapacitat i/o amb necessitats educatives especials.

LEER LA VERSIÓN DEL BLOG EN ESPAÑOL
READ BLOG IN ENGLISH

EMULADORS DE TECLAT I DE MOUSE

dilluns, 24 de novembre de 2008

Control de jocs per escaneig d'un teclat v.19

Aquesta aplicació serveix per controlar altres programes, com poden ser jocs, a través d'un teclat que funciona per escombrada automàtica.
--------------------------------------------------------------------------------
Head Dev

HEAD DEV és un mouse facial per webcam que permet emular les funcions del mouse convencional sense necessitat de l'ús de mans, cables, sensors o altre tipus de dispositiu que limiti o interfereixi amb l'usuari. D'aquest programari ja n'haviem parlat anteriorment, però realment la seva aplicació és molt bona.
Està especialment dirigit a persones amb mobilitat limitada en mans o braços, per a brindar-los una millor qualitat de vida i promoure la seva integració social i laboral.
Links per a descarregar HEAD DEV:
HeadDev.zip
Links per a descarregar el manual:
Manual.pdf
--------------------------------------------------------------------------------
Control del mouse mitjançant ordres de veu v.22

La finalitat d'aquest programa és controlar el mouse mitjançant laveu. És a dir que amb un micròfon podem controlar els moviments del mouse: Esquerra, dreta, puja, baixa, clic. Està pensat per a persones discapacitades que no puguin controlar el mouse de forma normal i tinguin control de la seva veu. Pot funcionar amb paraules i sons, les esmentades paraules o sons són totalment configurables per adaptar-se a qualsevol idioma o paraules que tinguin més nivell d'encerts.
--------------------------------------------------------------------------------
Convertidor Mouse Teclat v.2:

Programa que permet convertir els dos clicks del mouse en pulsacions de teclat.
--------------------------------------------------------------------------------
El Teclat Boig

Teclat virtual que serveix per compondre, reproduir i gravar música.
--------------------------------------------------------------------------------
El Xerraire v.28

Aquest programa va ser dissenyat per facilitar la lecto-escriptura. És un processador de texts que inclou un teclat simulat en pantalla, amb diverses opcions per controlar-ho, d'acord a les possibilitats de l'usuari. Inclou un sintetitzador de veu que esmenta cada lletra i una opció que permet veure lletra per lletra en grans dimensions.
--------------------------------------------------------------------------------
MagicCursor 2000 (demo)

Aquest programa realitza totes les funcions del botó del mouse automàticament per programari.
--------------------------------------------------------------------------------
Mouse Joystick v.5

Programa que permet controlar el mouse mitjançant una maneta de jocs normal.
--------------------------------------------------------------------------------
MPB 3.0 (Mouse Per Escombrada)

Aquest programa que serveix per manejar el mouse de la computadora mitjançant la sola pressió d'un switch o botó.
--------------------------------------------------------------------------------
Rata Plaphoons v. 2.56

És un programa que permet controlar les funcions del mouse mitjançant escombrada.
--------------------------------------------------------------------------------
Switch to Click

És un programa que serveix per emular algunes funcions del teclat o del mouse mitjançant un switch o botó, convertint l'acció del mateix en una o diverses combinacions de tecles o clics del mouse.
--------------------------------------------------------------------------------
Teclat v.1.0.38

Aquest programa permet disposar d'un teclat en pantalla que funciona per escombrada automàtica i s'activa prement un dispositiu o a través d'un so detectat pel micròfon. Permet enviar les pulsacions a qualsevol processador de text.
--------------------------------------------------------------------------------
Teclat Magic v.57

Aquest programa permet controlar les funcions del teclat mitjançant dispositius tipus maneta de jocs, que simulen el mouse. També funciona en modalitat d'escombrada automàtica i té un sintetitzador de veu per a lectura de text pantalla.
--------------------------------------------------------------------------------
PUNTERS High Visibility Mouse Pointers

Programa per generar cursors alternatius per al mouse. El mateix permet a l'usuari modificar la forma, color, mida i comportaments variables del gràfic que l'entorn empra per representar el mouse.
--------------------------------------------------------------------------------
Punters accessibles

Selecció de cursors alternatius per al mouse, usables en el sistema operatiu Windows i amb clares descripcions en espanyol.
--------------------------------------------------------------------------------
TCSoft

Editor de text dissenyat per a persones que no poden escriure un text sobre un editor convencional, a causa de la impossibilitat d'utilitzar el teclat convencional de la computadora. Presenta un petit editor a la pantalla, en el qual s'escriu el text ambel mouse, un dispositiu com el traçador bucal o un altre tipus de dispositiu adaptat. Posteriorment es pot enviar a altres programes, com a processadors de text.