RSS2.0

LES TIC I LA DISCAPACITAT

Blog destinat a difondre i assessorar sobre les noves tecnologies de la comunicació i la informació per a les persones amb discapacitat i/o amb necessitats educatives especials.

LEER LA VERSIÓN DEL BLOG EN ESPAÑOL
READ BLOG IN ENGLISH

Estratègies TAC per a la inclusió escolar de l'alumnat amb discapacitat auditiva

dimarts, 7 de setembre de 2010

Font: http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td338/

Avui publiquem els materials que es poden descarregar lliurement, d'un interessant curs per a la inclusió escolar de l'alumnat amb discapacitat auditiva, elaborat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, dins del programa de formació de professorat, que disposa d'aquests interessants materials publicats a internet sota Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Espanya

Guia
Presentació
L’alumnat amb discapacitat auditiva o sordesa és, en primer lloc, un infant, un noi o una noia amb totes les característiques personals que li corresponen per edat i per entorn, que a més a més presenta un dèficit d’audició que li comporta el desenvolupament d’unes estratègies d’aprenentatge i de relació diferents de les dels oïdors, i unes necessitats educatives específiques per a l’accés al currículum escolar.

Les TIC, Tecnologies de la Informació i la Comunicació, i les TAC, Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement, afavoreixen el seu desenvolupament cognitiu, lingüístic, comunicatiu i social, constituint un recurs inestimable en la pròpia resposta educativa, en el marc de l’escola inclusiva, principal objectiu d’aquesta formació.

Objectius
Els objectius que es pretenen en aquest curs són:

■Conèixer recursos TAC adients a les característiques del desenvolupament comunicatiu, lingüístic, cognitiu i social de l’alumnat amb discapacitat auditiva.
■Conèixer els recursos TAC adequats pels diferents models comunicatius i educatius per a l’alumnat amb discapacitat auditiva.
■Disposar de materials i estratègies TAC per atendre l’alumnat amb discapacitat auditiva en el marc de l’escola inclusiva.
■Conèixer procediments i recursos TIC i TAC que permetin fer accessibles els materials de l’alumnat amb discapacitat auditiva.
■Conèixer procediments i recursos TIC i TAC que facilitin la generació de materials adequats a l’alumnat amb discapacitat auditiva.
■Conèixer recursos TIC i TAC per treballar els aspectes de l'audició, la veu, la parla i el llenguatge.
■Assolir suficient autonomia per trobar recursos a la xarxa i utilitzar-los en les tasques professionals.
■Crear i valorar pràctiques educatives competencials.
Continguts
Els continguts es presenten en mòduls, però és el participant en el curs qui haurà de construir, a partir de les seves necessitats concretes, el propi fil conductor que acabarà en un Projecte personal i contextualitzat.

Mòdul 1: Audició. Sistemes alternatius.

■Pràctica 1: Pèrdues auditives i ajudes tècniques.
■Pràctica 2: La llengua de signes.
■Pràctica 3: Discriminació auditiva i consciència fonològica.
■Pràctica 4: Recursos per a la comunicació.
Mòdul 2: Fonètica i fonologia.

■Pràctica 1: Emissió oral.
■Pràctica 2: Exercitació de la parla.
■Pràctica 3: Estudi dels fonemes.
■Pràctica 4: Autoregulació i consciència fonològica.
Mòdul 3: Lèxic i morfosintaxi.

■Pràctica 1: Lèxic.
■Pràctica 2: Morfosintaxi.
■Pràctica 3: FACIL, l’aplicació.
■Pràctica 4: Recursos del FACIL.
Mòdul 4: Competència comunicativa i lingüística.

■Pràctica 1: Inici del discurs narratiu.
■Pràctica 2: Coherència i narració.
■Pràctica 3: Els aprenentatges: accessibilitat.
■Pràctica 4: Competència comunicativa i lingüística.
Aquests mòduls estan dissenyats amb unes pràctiques que pretenen equilibrar la part teòrica i la part pràctica. Propicien l'anàlisi i la reflexió del que es planteja en la realitat, i el context i l'entorn de treball en què cadascú es mou.

Requeriments tècnics
Els materials d'aquest curs s'han dissenyat per treballar amb els paquets ofimàtics més usuals i poden ser visualitzats amb qualsevol navegador, tot i que estan optimitzats per a Mozilla Firefox.


Segueix el blog des de Facebook en català
Segueix el blog des de Facebook en castellà
_________________________________
Portal web DIVERSITAT FUNCIONAL
 http://www.diversitatfuncional.org/
Blog LAS TIC Y LA DISCAPACIDAD
http://discapacitat-es.diversitatfuncional.org/