RSS2.0

LES TIC I LA DISCAPACITAT

Blog destinat a difondre i assessorar sobre les noves tecnologies de la comunicació i la informació per a les persones amb discapacitat i/o amb necessitats educatives especials.

LEER LA VERSIÓN DEL BLOG EN ESPAÑOL
READ BLOG IN ENGLISH

Estratègies per a la inclusió de l'alumnat amb discapacitat intel·lectual

dimarts, 7 de setembre de 2010

Font: http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/tddin/index.html

Avui publiquem els materials que es poden descarregar lliurement, d'un interessant curs per a la inclusió escolar de l'alumnat amb discapacitat intel·lectual, elaborat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, dins del programa de formació de professorat, que disposa d'aquests interessants materials publicats a internet sota Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Espanya
Presentació
L'educació inclusiva ha fet que augmentés el nombre d'alumnes amb diferents discapacitats a l'escola ordinària; per tant, cal un canvi tant en les maneres de fer dels professionals com en la construcció dels processos d'ensenyament i aprenentatge. El curs intenta donar una visió general dels aspectes més importants referits a la Discapacitat intel·lectual. Principalment s'emfatitzen les estratègies d’intervenció a l’aula, tant ordinària com especial, i els recursos que es poden utilitzar amb aquests alumnes. Es tracta, doncs, d'oferir eines per promoure aquest canvi a la comunitat educativa i facilitar-ne la seva tasca diària.

Objectius
1.Analitzar la definició de discapacitat intel·lectual (DI) segons el nou concepte de l'AAMR (2002) i conèixer les diferents causes que poden ocasionar-la.
2.Definir les diferents dimensions i àrees afectades que repercuteixen en la persona amb DI i com els afecta en la seva vida quotidiana.
3.Conèixer com es fa l’avaluació i diagnòstic de la DI i quines formes de prevenció i atenció precoç existeixen en el moment actual.
4.Reflexionar sobre les modalitats d’atenció educativa dins de les escoles ordinàries i dels CEE.
5.Conèixer aquelles consideracions a tenir en compte quan es treballa amb els alumnes amb DI que tenen a veure amb l’aprenentatge.
6.Establir estratègies d’intervenció a l’aula per afavorir l’aprenentatge i la relació social, així con els recursos de què disposem dins l’escola per atendre aquest alumnat dins d’una escola Inclusiva.
7.Reflexionar sobre l’entorn familiar i saber com podem col·laborar i donar suport a les famílies d’aquests alumnes.
8.Reflexionar sobre la transició al món laboral i la vida adulta en tots els seus àmbits (lleure, habitatge, sexualitat…).
9.Trobar recursos TIC que s’adeqüin a les característiques específiques dels nostres alumnes. Modificar paquets d’activitats de Jclic. Adquirir els coneixements bàsics per crear noves activitats amb el FACIL.
10.Crear un espai web per poder desar les nostres pàgines favorites, semblant al que fem al nostre ordinador però en web. Visitar nombrosos portals educatius i pàgines webs. Descobrir alguns generadors d’activitats per poder crear-ne de nous.
11.Fer un repàs a la pràctica de l’estimulació multisensorial: exemples d’activitats, materials, condicions. Adquirir uns coneixements suficients per poder integrar els ordinadors en les activitats d’estimulació. Conèixer alguns programes i activitats per treballar les activitats de causa-efecte. Crear una presentació de causa-efecte amb l’Impress.
Continguts
Els continguts es presenten en mòduls, però és el participant en el curs qui haurà de construir, a partir de les seves necessitats concretes, el propi fil conductor, que acabarà en un Projecte personal i contextualitzat. Els mòduls estan agrupats en tres Blocs temàtics.


BLOC I: CARACTERISTIQUES BÀSIQUES I ASPECTES DESTACABLES DEL PROCÉS ENSENYAMENT-APRENENTATGE

■Mòdul 1: Concepte de discapacitat intel·lectual i retard mental
■Mòdul 2: Diagnòstic, prevenció i àrees afectades
Bloc II: ESTRATÈGIES D'INTERVENCIÓ

■Mòdul 3: Intervenció a l’escola
■Mòdul 4: Estrategies d’intervenció a l’aula
■Mòdul 5: Aspectes personals transversals
BLOC III: RECURSOS

■Mòdul 6: Creació de materials
■Mòdul 7: Un parell de webs
■Mòdul 8: Programes de causa efecte
Requeriments tècnics
Els materials d'aquest curs s'han dissenyat per treballar amb els paquets ofimàtics més usuals i poden ser visualitzats amb qualsevol navegador, tot i que estan optimitzats per a Mozilla Firefox.


Segueix el blog des de Facebook en català
Segueix el blog des de Facebook en castellà
_________________________________
Portal web DIVERSITAT FUNCIONAL
 http://www.diversitatfuncional.org/
Blog LAS TIC Y LA DISCAPACIDAD
http://discapacitat-es.diversitatfuncional.org/