RSS2.0

LES TIC I LA DISCAPACITAT

Blog destinat a difondre i assessorar sobre les noves tecnologies de la comunicació i la informació per a les persones amb discapacitat i/o amb necessitats educatives especials.

LEER LA VERSIÓN DEL BLOG EN ESPAÑOL
READ BLOG IN ENGLISH

Estratègies TAC per a la inclusió de l'alumnat amb discapacitat visual

dimarts, 7 de setembre de 2010

Avui publiquem els materials que es poden descarregar lliurement, d'un interessant curs per a la inclusió escolar de l'alumnat amb discapacitat visual, elaborat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, dins del programa de formació de professorat, que disposa d'aquests interessants materials publicats a internet sota Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Espanya

Font: http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td332/

Guia
Presentació

La finalitat d'aquest curs és donar a conèixer com les persones amb discapacitat visual accedeixen i utilitzen la tecnologia des de les etapes d'Infantil i primària fins al Batxillerat. S'hi tracten aspectes teòrics bàsics sobre la discapacitat visual, eines d'adaptació de l'entorn informàtic, criteris visuals i d'accessibilitat en la creació de programes i activitats, programari utilitzat en cada una de les etapes educatives i a les diferents àrees curriculars, adaptacions de materials en relleu. Els objectius del curs són:

Objectius

Els objectius que es pretenen en aquest curs són:

■Objectiu 1. Conèixer els aspectes visuals i funcionals que poden presentar els alumnes davant l'ordinador, així com les competències bàsiques en TAC que poden assolir.
■Objectiu 2. Conèixer com modificar l'entorn de treball per fer-lo accessible a les persones amb discapacitat visual.
■Objectiu 3. Presentar aspectes bàsics sobre el programari específic que utilitzen les persones amb discapacitat visual (ampliadors i revisors de pantalla).
■Objectiu 4. Presentar i utilitzar programari bàsic estàndar amb el que poden treballar els alumnes amb discapacitat visual.
■Objectiu 5. Conèixer pautes bàsiques per a la creació de materials accessibles per alumnes amb discapacitat visual. Criteris visuals. Adaptació de materials en relleu.
■Objectiu 6. Ser capaços de crear/adaptar algun material que sigui accessible als alumnes amb discapacitat visual.Continguts

Aquest curs està format per 4 mòduls que donaran una visió extensa de les eines i materials que alumnes de baixa visió i ceguesa utilitzen en l'àmbit de la tecnologia, a través de la pràctica d'ús dels programes, de creació d'activitats accessibles, de búsqueda de materials a la xarxa, de manera que al llarg del curs pugueu adquirir nocions tècniques, coneixements teòrics generals, coneixements sobre accessibilitat, i poder afavorir en el futur, una millor integració i inclusió als alumnes amb una discapacitat visual.

Els mòduls són:

Mòdul 1: Eines ampliadores per alumnes amb baixa visió
Mòdul 2: Eines amb so per alumnes amb ceguesa
Mòdul 3: Treball a l'aula amb l'ordinador
Mòdul 4: Creació i adaptació de materials accessibles

Aquests mòduls estan dissenyats amb unes pràctiques que pretenen equilibrar la part teòrica i la part pràctica. Propicien l'anàlisi i la reflexió del que es planteja en la realitat, i el context i l'entorn de treball en què cadascú es mou.

Requeriments tècnics

En bona part, els materials d'aquest curs s'han dissenyat per treballar amb programari de la XTEC, de Microsoft i de la Linkat o altres distribucions vinculades al programari lliure. Pel que fa a l'apatació a eines lliures i de codi obert, tot just n'hem iniciat l'adaptació.
Els materials poden ser visualitzats amb els navegadors Firefox i Internet Explorer amb les opcions Javascript i Cookies activades (eines accessibles des del DVD Materials de Formació).


Segueix el blog des de Facebook en català
Segueix el blog des de Facebook en castellà
_________________________________
Portal web DIVERSITAT FUNCIONAL
 http://www.diversitatfuncional.org/
Blog LAS TIC Y LA DISCAPACIDAD
http://discapacitat-es.diversitatfuncional.org/