RSS2.0

LES TIC I LA DISCAPACITAT

Blog destinat a difondre i assessorar sobre les noves tecnologies de la comunicació i la informació per a les persones amb discapacitat i/o amb necessitats educatives especials.

LEER LA VERSIÓN DEL BLOG EN ESPAÑOL
READ BLOG IN ENGLISH

Estratègies TAC per a la inclusió escolar de l'alumnat amb discapacitat motriu

dimarts, 7 de setembre de 2010

Avui publiquem els materials que es poden descarregar lliurement, d'un interessant curs per a la inclusió escolar de l'alumnat amb discapacitat motriu, elaborat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, dins del programa de formació de professorat, que disposa d'aquests interessants materials publicats a internet sota Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Espanya

font: http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td333/guia.html


Presentació
Curs telemàtic on es presenten diferents recursos informàtics adreçats a l'educació de l'alumnat amb discapacitat motriu. El material exposa aspectes teòrics bàsics sobre la discapacitat motriu, eines d'adaptació de l'entorn informàtic, criteris d'accessibilitat en la creació de programes i activitats, programari utilitzat en cada una de les etapes educatives i a les diferents àrees curriculars.

Objectius
La finalitat d'aquest curs és proporcionar als i a les alumnes coneixements bàsics sobre la discapacitat motriu i aprendre quins són els recursos vinculats a les TAC que poden donar resposta a diferents necessitats de les persones amb discapacitat motriu. Concretament, els objectius a assolir són:

■Conèixer les dificultats funcionals que poden presentar els alumnes amb discapacitat motriu davant l'ordinador, així com les competències bàsiques en TIC que poden assolir.
■Saber modificar l'entorn de treball per fer-lo accessible a les persones amb discapacitat motriu.
■Fer ús del programari específic que utilitzen les persones amb discapacitat motriu (SAAC, Ajudes tècniques… ).
■Fomentar el programari estàndard amb què poden treballar els alumnes amb discapacitat motriu.
■Conèixer programari específic i tècniques d'adaptació de materials.
■Analitzar la competència digital i comunicativa des de la perspectiva de l'alumnat amb discapacitat motriu.
Continguts
Els continguts es presenten en mòduls , però és el participant al curs qui haurà de construir, a partir de les seves necessitats concretes, el propi fil conductor, que acabarà en un Projecte personal i contextualitzat.

Mòdul 1: Discapacitat motriu. Opcions d'accessibilitat dels sistemes operatius.

■Pràctica 1: Introducció a la discapacitat motriu.
■Pràctica 2: Configuració del teclat amb el Windows XP.
■Pràctica 3: Configuració del ratolí amb el Windows XP.
■Pràctica 4: Configuració de la pantalla amb el Windows XP.
■Pràctica 5: Configuració de les opcions generals d’accessibilitat del Windows XP
■Pràctica 6: L’auxiliar d’accessibilitat del Windows XP.
■Pràctica 7: Opcions d’accessibilitat de la Linkat.
Mòdul 2: Recursos TAC per afavorir l'accessibilitat.

■Pràctica 1: Accés a l’ordinador
■Pràctica 2: Programes informàtics d’accés: Kanghooru
■Pràctica 3: Programes informàtics d’accés: Screen Scanner
■Pràctica 4: Altres programes informàtics d’accés: Cross Scanner, Rata Plaphoons i programes d’accés múltiple
■Pràctica 5: Accessibilitat a Internet I: Webs accessibles
■Pràctica 6: Accessibilitat a Internet II: Suports a navegació
Mòdul 3: Comunicació augmentativa i/o alternativa.

■Pràctica 1: La comunicació augmentativa i/o alternativa.
■Pràctica 2: Sistemes gràfics de comunicació.
■Pràctica 3: Característiques d'un plafó de comunicació.
■Pràctica 4: Els símbols SPC.
Mòdul 4: Comunicadors. Programa PLAPHOONS.

■Pràctica 1: Els comunicadors.
■Pràctica 2: Veu digitalitzada.
■Pràctica 3: Veu sintetitzada.
■Pràctica 4: Presentació del programa Plaphoons.
■Pràctica 5: Funcionament del Plaphoons com a comunicador.
■Pràctica 6: Confecció d’un comunicador amb Plaphoons.
Mòdul 5: Eines/Suports a la lectoescriptura.

■Pràctica 1: Teclats en pantalla
■Pràctica 2: Processador de text amb predicció: Preditext
■Pràctica 3: Adaptacions de l’entorn Word
■Pràctica 4: La veu com a suport
■Pràctica 5: Mètodes abreujats de teclat
■Pràctica 6: Llibres de text en format digital
Mòdul 6: Aplicacions didàctiques.

■Pràctica 1: Habilitats per a l’escaneig: SENSwitcher i LaMosqueta.cat.
■Pràctica 2: Acció-Reacció: TocaToca.
■Pràctica 3: Creació d’una activitat amb el TocaToca.
■Pràctica 4: Suport al càlcul i a la numeració: Calcwav.
■Pràctica 5: Lectura amb pictogrames: Impress/PowerPoint.
■Pràctica 6: Activitats Clic.
■Pràctica 7: Oci: jocs per escaneig.
Requeriments tècnics
Els materials d'aquest curs s'han dissenyat per treballar amb els paquets ofimàtics més usuals i poden ser visualitzats amb qualsevol navegador, tot i que estan optimitzats per Mozilla Firefox.


Segueix el blog des de Facebook en català
Segueix el blog des de Facebook en castellà
_________________________________
Portal web DIVERSITAT FUNCIONAL
 http://www.diversitatfuncional.org/
Blog LAS TIC Y LA DISCAPACIDAD
http://discapacitat-es.diversitatfuncional.org/