RSS2.0

LES TIC I LA DISCAPACITAT

Blog destinat a difondre i assessorar sobre les noves tecnologies de la comunicació i la informació per a les persones amb discapacitat i/o amb necessitats educatives especials.

LEER LA VERSIÓN DEL BLOG EN ESPAÑOL
READ BLOG IN ENGLISH

Manuals en PDF per a l'atenció de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu

dilluns, 21 de juny de 2010

A través de la llista de correu de RedIris © Paidos-NEE Necessitats Educatives Especials ens ha arribat una excel lent notícia que reproduïm al blog.
http://www.autismoandalucia.org/index.php?option=com_remository&Itemid=100&func=fileinfo&id=26

La Conselleria d'Educació de la junta d'Andalusia (Espanya) ha editat un conjunt de 10 guies realitzades per docents i professionals, en col.laboració amb les associacions del sector (entre elles, Autisme Andalusia).

La Conselleria d'Educació distribuirà a totes les escoles i instituts de la comunitat una col lecció de manuals per a l'atenció de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

L'objectiu d'aquesta iniciativa és difondre entre la comunitat educativa informació bàsica i actualitzada de l'alumnat que requereix suport per a la seva escolarització normalitzada, per tal d'oferir des dels centres la resposta educativa adequada a les seves necessitats.

La publicació està integrada per un total de 10 manuals on es delimiten les característiques generals d'aquest alumnat, els sistemes i procediments de detecció i l'atenció educativa més idònia d'acord a les seves necessitats.

En aquestes guies s'aborda un ampli espectre de necessitats educatives lligades a les capacitats de l'alumnat, com les limitacions de mobilitat, els trastorns de desenvolupament i de conducta, síndrome de Down, discapacitats auditives, visuals o intel.lectuals, malalties rares o sobredotació (alta capacitat intel.lectual).

Els manuals s'han editat a partir de la revisió de les Guies d'Atenció a l'Alumnat amb Necessitats Educatives Especials, editades per la Conselleria d'Educació el 2007, amb la finalitat de actualitzar i adaptar-les al nou marc normatiu vigent després de l'aprovació de la Llei de Educació d'Andalusia.

En això, ha treballat un equip integrat per més de 70 docents i professionals que han incorporat les aportacions realitzades per col.lectius afectats i els moviments associatius que promouen la seva atenció i protecció.

L'objectiu dels manuals és facilitar un primer acostament de tota la comunitat educativa a les necessitats específiques de suport educatiu, així com proporcionar pautes d'intervenció i estratègies, dirigides tant a professionals com a les famílies que estan en contacte amb aquest alumnat.

D'aquesta manera, l'alumnat és concebut des d'una perspectiva global com a individu, atenent a les seves necessitats personals, socials i familiars, des de la perspectiva d'una escola inclusiva.

Tots els manuals presenten la mateixa estructura de continguts: característiques de l'alumnat, identificació i avaluació del mateix, necessitats educatives especials que presenten, atenció educativa, delimitació de pautes i estratègies didàctiques més adequades, orientacions per a la família i glossari.

La col lecció inclou també un CD-Rom recopilatori i quatre fitxes per a cada Manual amb informació sobre normativa, bibliografia, webs de referència i adreces d'interès. En total s'han editat 7.000 còpies, que a més dels centres educatius també es distribuiran a les associacions i entitats que han col.laborat en la seva elaboració.

El Manual dedicat als TEA és el número 5 i la col.lecció completa en arxiu comprimit pot baixar-se en l'àrea de descàrrega de Autisme Andalusia:

1. Manual de serveis, prestacions i recursos educatius per a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.
2. Manual d'atenció a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu per presentar altes capacitats intel.lectuals.
3. Manual d'atenció a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu derivades de limitacions en la mobilitat.
4. Manual d'atenció a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu derivades de trastorns greus de conducta.
5. Manual d'atenció a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu derivades de trastorns generals del desenvolupament.
6. Manual d'atenció a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu derivades de Síndrome de Down.
7. Manual d'atenció a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu derivades de discapacitat auditiva.
8. Manual d'atenció a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu derivades de discapacitat visual i sordceguesa.
9. Manual d'atenció a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu per patir malalties rares i cròniques
10. Manual d'atenció a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu derivades de discapacitat intel lectual.

Es poden descarregar tots els manuals des de


Font:
© Paidos-NEE Necessitats Educatives Especials
Federación AutismoAndalusiaC / Bergantín 2, 41012. SevillaTlf: 954241565--------------------Francisco Javier Soto Pérez.Assessor Tècnic Docent de l'àrea TIC i Diversitat.Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació.Direcció General de Promoció, Ordenació i Innovació Educativa.Subdirecció General d'Innovació Educativa i Atenció a la Diversitat.Servei d'Atenció a la Diversitat.Gran Via, 32 - Esc 2 ª, 5 º. 30005 Murcia (Espanya)Telf: (+34) 968 365327 - Fax.: (+34) 968 366562

fjavier.soto2@carm.es

_________________________________
Portal web DIVERSITAT FUNCIONAL
http://www.diversitatfuncional.org/
Blog LAS TIC Y LA DISCAPACIDAD
http://discapacitat.diversitatfuncional.org/