RSS2.0

LES TIC I LA DISCAPACITAT

Blog destinat a difondre i assessorar sobre les noves tecnologies de la comunicació i la informació per a les persones amb discapacitat i/o amb necessitats educatives especials.

LEER LA VERSIÓN DEL BLOG EN ESPAÑOL
READ BLOG IN ENGLISH

SEMADISC: "Sistema Electrònic de Mediació i Arbitratge per a Persones amb Discapacitat"

dilluns, 22 de febrer de 2010

El grup de recerca GIAA (Grup d'Inteligència Artificial Aplicada) i l'Institut de Drets Humans "Bartolomé de las Casas" de la Universitat Carlos III de Madrid ha dut a terme el projecte SEMADISC (Sistema Electrònic de Mediació i Arbitratge per a Persones amb Discapacitat) , destinat a oferir una plataforma de mediació accessible de manera universal i gratuïta. SEMADISC és un producte que neix amb la missió de proporcionar una eina software per a la intermediació i l'arbitratge centrada en persones amb problemes d'accessibilitat o amb algun tipus de discapacitat.

Aquest projecte multidisciplinari abasta els camps del dret i l'enginyeria per oferir un servei de mediació, on persones amb discapacitat puguin resoldre els seus problemes sense necessitat d'arribar a un judici, sense cost econòmic i amb la major comoditat i ergonomia possible.
SEMADISC es basa en els estàndards del W3C, organisme internacional dedicat a l'estandardització de la web, tant per accessibilitat com per correcció del codi de l'aplicació. El sistema dóna resposta al RD 1417/2006, d'1 de desembre, que desenvolupa la Llei 51/2003, d'igualtat d'oportunitats i no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, que obliga el legislador a disposar d'aquest tipus de sistemes .

Què és la mediació?

La mediació és una forma jurídica de resolució de conflictes on se substitueix la figura d'un jutge o un àrbitre per la figura d'un mediador, encarregat d'ajudar les parts a arribar a un acord de forma consensuada.

SEMADISC neix com una plataforma de suport a aquest tipus de casos, basant-se en les tecnologies de la informació per donar suport a tot el procés. Aquesta característica sobre el sistema a les persones amb discapacitat, que tenen diferents problemes per poder portar aquest tipus de processos amb normalitat.
La idea principal del sistema és proporcionar els mitjans adequats perquè qualsevol persona, i especialment les persones amb discapacitat, pugui disposar de forma gratuïta i universal d'un servei amb el qual resoldre els seus problemes d'una forma pacífica i dialogada.

Com funciona el procés?

El projecte SEMADISC és multidisciplinar, això vol dir que està compost per diferents àrees de coneixement i obert a col·laboracions externes.

Per a que SEMADISC funcioni ha d'existir un equip jurídic que assessori i faci el paper de mediador. Aquest equip jurídic estarà format per associacions i entitats públiques que col.laborin amb el projecte, proporcionant, en tot cas, un servei gratuït per al ciutadà que ho demani.
El procés començaria amb l'enviament d'una sol licitud per part de l'usuari afectat per un problema. Aquesta sol licitud seria estudiada pels mediadors, que s'encarregarien de posar-se en contacte amb la resta d'implicats en el cas. Un cop posat en marxa el procés, es resoldrien els problemes per via extrajudicial gràcies a l'assessorament dels grups d'experts juristes integrants del projecte.Il·lustració 1: Esquema de funcionament de la mediació


Què és SEMADISC?

SEMADISC es la aplicación que da soporte al proceso de SEMADISC és l'aplicació que dóna suport al procés descrit anteriorment.

Es tracta d'una plataforma en línia, accesible des de qualsevol navegador, multiplataforma i independent del programari instal·lat a l'ordinador de l'usuari.

L'aplicació permet realitzar els tràmits relacionats amb el procés, com ara:

• Crear un cas i fer peticions als experts.
• Pujar documents relacionats amb el cas.
• Disposar d'un acta on es registra l'avanç del procés.
• Avisar per diferents mitjans, als implicats, cada vegada que es produeix una novetat, millorant la fluïdesa del procés.
• Disposar d'un mitjà de comunicació amb el mediador accessible des de qualsevol lloc i adaptat a les necessitats especials dels usuaris.

Il·lustració 2: Pantalla d'accés al sistema.


La plataforma ha estat desenvolupada per un grup d'Enginyers en Informàtica tenint cura dels detalls tècnics i assegurant el correcte compliment dels requisits legals que envolten el sistema. S'ha tingut especial cura amb la privacitat dels usuaris, la seguretat i l'adaptació a la legislació en l'àmbit de la protecció de dades, ADAT tot el procés a la Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal.

Il·lustració 3: Menú principal.


Les possibilitats de les tecnologies de la informació

La plataforma de mediació que s'ha desenvolupat té un clar caràcter innovador. Per això, s'està estudiant la opció d'implantar la figura de l'observador.

L'observador seria aquell usuari que pot observar el cas però que no intervé directament en la seva resolució.

Aquesta figura permetria formar noves generacions d'advocats conscienciats en la necessitat d'utilitzar aquest tipus de sistemes per resoldre els casos de les persones que tenen problemes per desplaçar-se o per interactuar amb les vies tradicionals.

SEMADISC podria aplicar a l'àmbit acadèmic mitjançant la utilització del sistema en la resolució de casos reals per part de professors i investigadors universitaris, els quals al seu torn, podrien introduir d'observadors als seus alumnes, permetent donar un enfocament social i real a les classes pràctiques i ajudant a conscienciar els futurs professionals.

El projecte ha estat finançat per l'IMSERSO i té com a centre de referència el CEAPAT.

Para más información contactar con: Per a més informació contactar amb:

Miguel Angel Patricio
Universidad Carlos III de Madrid
Avda. de Universidad Carlos III, 22
28270 – Colmenarejo, Madrid.España.
Email: mpatrici@inf.uc3m.es
Tfno: +34 91 856 13 18

_______________________________
Portal web DIVERSITAT FUNCIONAL
http://www.diversitatfuncional.org/
Bloc LES TIC I LA DISCAPACITAT
http://discapacitat.diversitatfuncional.org/