RSS2.0

LES TIC I LA DISCAPACITAT

Blog destinat a difondre i assessorar sobre les noves tecnologies de la comunicació i la informació per a les persones amb discapacitat i/o amb necessitats educatives especials.

LEER LA VERSIÓN DEL BLOG EN ESPAÑOL
READ BLOG IN ENGLISH

Inteco premiat pel seu descodificador de TDT accessible

dissabte, 20 de febrer de 2010

La Fundació Dintel ha premiat  al Intituto Nacional de Tecnologias de la Comunicación pel programari desenvolupat per fer accessibles els descodificadors de TDT, tant a persones grans com a persones amb discapacitat.

Inteco ha desenvolupat el sistema operatiu anomenat IDTVOS, que és compatible amb diversos receptors de TDT del mercat, una eina que incorpora funcionalitats d'accessibilitat com les mides de font, l'ajuda a la navegació per veu, tonalitats d'alt contrast o velocitat de la veu personalitzable.

Font: Ser accessible http://www.seraccesible.net/

_________________________________
Portal web DIVERSITAT FUNCIONAL
http://www.diversitatfuncional.org/
Bloc LES TIC I LA DISCAPACITAT
http://discapacitat.diversitatfuncional.org/