RSS2.0

LES TIC I LA DISCAPACITAT

Blog destinat a difondre i assessorar sobre les noves tecnologies de la comunicació i la informació per a les persones amb discapacitat i/o amb necessitats educatives especials.

LEER LA VERSIÓN DEL BLOG EN ESPAÑOL
READ BLOG IN ENGLISH

Desenvolupen un sistema informàtic que permet diagnosticar l'Alzheimer de manera precoç

dilluns, 15 de febrer de 2010

Investigadors de la Universitat de Granada (UGR) han desenvolupat un nou sistema informàtic que permet diagnosticar l'Alzheimer de manera precoç a partir d'imatges processades per ordinador, arribant a un 90 per cent d'èxit pel que fa a la millora de la identificació precoç de la malaltia .


Aquest treball forma part d'un projecte més ampli en desenvolupament per crear una eina informàtica completa que estigui disponible a la pràctica clínica dels hospitals, en col.laboració amb les empreses PET-Cartoixa i PTEC, sota el projecte 'PETRI-DENCLASES', guardonat amb els 'III Premis Andalusia Societat de la Informació' A més, la cooperació d'aquest grup de recerca amb el projecte ADNI (Alzheimer Disease Neuroimaging Initiative), fa que el projecte prengui un caràcter internacional i es serveixi d'una de les bases de dades més àmplia a nivell mundial pel que fa a la malaltia d'Alzheimer.

Per a provar aquesta nova tècnica automàtica de diagnòstic assistit per ordinador, els investigadors de la UGR emprar imatges tomogràfiques SPECT i PET de tres bases de dades diferents. La primera d'elles consta de 97 imatges SPECT anonimitzada i etiquetades per experts, subministrades per l'estreta col.laboració amb Manuel Gómez-Riu i el departament de medicina nuclear de l'Hospital Virgen de las Nieves de Granada.

La segona base de dades consta de 60 imatges PET, amb les que l'empresa PET-Cartoixa de Sevilla contribuïa al projecte. La tercera i més àmplia base de dades, constava d'imatges PET de 219 subjectes proveïdes per ADNI (Alzheimer Disease Neuroimaging Initiative, Estats Units). Aquestes bases de dades constaven d'imatges tomogràfiques cerebrals de subjectes d'edat avançada, afectats per la malaltia d'Alzheimer o amb un patró de desenvolupament normal, de manera que els algorismes desenvolupats permetien identificar les regions afectades per l'Alzheimer i aprendre a discriminar entre aquells subjectes que patien la malaltia i els sans.

Els tres mètodes presentats en aquest treball van arribar a superar el 90 per cent d'èxit en la identificació de l'Alzheimer mitjançant imatges tomogràfiques, tant PET com SPECT. Actualment, s'està desenvolupant una eina informàtica, en un projecte al costat de l'empresa PTEC (Màlaga), per traslladar aquests resultats de recerca a un programari preparat per ser utilitzat en qualsevol hospital.

D'aquesta manera, el diagnòstic a efectuar individualment pel neuròleg comptarà amb l'ajuda d'una eina amb una precisió s'estima equiparable a la d'un conjunt d'experts.

Part dels resultats d'aquesta investigació han estat publicats a les revistes 'Information Sciences, 2010', 'Neuroscience Letters, 2009 "o" Electronics Letters, 2009'.

Aquest treball ha estat dut a terme pel professor Ignacio Alvarez, membre del Grup SIPBA (Signal Processing and Biomedical Applications) TIC-010 de la Universitat de Granada, i dirigit pels professors Juan Manuel Górriz, Javier Ramírez Pérez i Carlos García Puntonet.

Font: EUROPAPRESS
_______________________________
Portal web DIVERSITAT FUNCIONAL
http://www.diversitatfuncional.org/
Bloc LES TIC I LA DISCAPACITAT
http://discapacitat.diversitatfuncional.org/