RSS2.0

LES TIC I LA DISCAPACITAT

Blog destinat a difondre i assessorar sobre les noves tecnologies de la comunicació i la informació per a les persones amb discapacitat i/o amb necessitats educatives especials.

LEER LA VERSIÓN DEL BLOG EN ESPAÑOL
READ BLOG IN ENGLISH

BON NADAL

diumenge, 20 de desembre de 2009


Des de l'empresa Diversitat Funcional esperem que el proper any ens porti un món on hi hagi més drets, menys barreres i més serveis per a les persones amb discapacitat. Seguirem posant els nostres esforços en la lluita per l'accessibilitat en les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Ens agradaria poder contribuir a aquelles responsabilitats, que són de tots, i poder trencar les barreres que tenen les persones amb discapacitat cap a la utilització de les TIC per millorar la seva autonomia. Actualment hi ha moltes barreres que ens impedeixen aquest accés, entre les quals cal destacar l'alt cost econòmic que suposen la seva adquisició, la inaccessibilitat general en el disseny de nous productes, la manca de professionals especialitzats en les tecnologies aplicades i una falta d'implicació i reconeixement dels governs. Volem ajudar investigant, desenvolupant i innovant en la creació de programari lliure i tecnologia de baix cost, ja que creiem que és el millor camí per ajudar a aconseguir l'accessibilitat universal.

___________________________________
Portal web DIVERSITAT FUNCIONAL
http://www.diversitatfuncional.org/
Bloc LES TIC I LA DISCAPACITAT
http://discapacitat.diversitatfuncional.org/