RSS2.0

LES TIC I LA DISCAPACITAT

Blog destinat a difondre i assessorar sobre les noves tecnologies de la comunicació i la informació per a les persones amb discapacitat i/o amb necessitats educatives especials.

LEER LA VERSIÓN DEL BLOG EN ESPAÑOL
READ BLOG IN ENGLISH

Canvi climàtic i dones discapacitat

dijous, 15 d’octubre de 2009

Ens sumem avui a la iniciativa "Blog Action Day 2009" que és un esdeveniment anual que uneix els bloggers del món perquè parlin sobre el mateix problema el mateix dia en els seus blocs amb l'objectiu de provocar discussió sobre un tema d'importància global . Blog Action Day 2009 serà l'esdeveniment de canvi social més gran que s'hagi fet fins ara en web. Un sol dia, un sol tema. Milers de veus.
Per aquest motiu hem decidit publicar un text sobre el canvi climàtic i la seva influència en la discapacitat en el nostre bloc.

Primera Trobada Internacional de Dones amb Discapacitat .- ACLIFIM, Cuba
Canvi climàtic i dones amb discapacitat
autors MsC. Susana Sandra Oliver Juárez. México

El medi ambient i el canvi climàtic tenen una relació en la discapacitat ja sigui per empitjorar les condicions de vida i supervivència als que ja presenten una discapacitat, o bé provocant discapacitat en les persones supervivents.

Segons l'OMS les repercussions del canvi climàtic en la salut són adverses. Per a l'any 2000 el canvi climàtic va ser responsable de 2.4% dels casos de diarrea a nivell mundial. (Guia de Recursos de gènere i canvi climàtic de la PNUD Mèxic p.14). Al seu torn la diarrea provoca en alguns casos ceguesa i afecta de manera més sensible a les embarassades.

Per la seva part segons la UICN (Unió Mundial per la Natura) "les dones tenen menys probabilitat de tenir accés a informació sobre ajuda que els homes. A Bangla Desh, les dones van ser més afectades pel cicló i la inundació de 1991 ".

Pel que fa als mal anomenats desastres "naturals" les persones amb discapacitat queden en situació de vulnerabilitat, incloses les dones i nenes amb discapacitat ja que no estan preparats per saber que fer, i fins i tot alguns d'ells no arriben a comprendre l'abast del desastre, són invisibles a la comunitat, hi ha absència d'interacció social i comunicació amb ells i això complica l'esdeveniment.

Quin és el paper de les dones amb discapacitat? De quina manera poden aconseguir que els propis serveis de salut s'organitzin en lloc de desorganitzar enfront de desastres "naturals"? Serà el seu paper únicament el de ¿avaluar l'accessibilitat d'albergs? O podrien tenir un paper molt més proactiu, de gestió, de custòdia i d'arbitratge mundial al nivell dels pobles indígenes?

Font: Llatinoamèrica en el centre
http://www.latice.org/funk/es/acli0901-2es.html
_________________________________________
Portal web DIVERSITAT FUNCIONAL
http://www.diversitatfuncional.org/
Bloc LES TIC I LA DISCAPACITAT
http://discapacitat.diversitatfuncional.org/