RSS2.0

LES TIC I LA DISCAPACITAT

Blog destinat a difondre i assessorar sobre les noves tecnologies de la comunicació i la informació per a les persones amb discapacitat i/o amb necessitats educatives especials.

LEER LA VERSIÓN DEL BLOG EN ESPAÑOL
READ BLOG IN ENGLISH

Resum de la jornada: TIC: una gran oportunitat per a les persones amb diversitat funcional

dijous, 26 de febrer de 2009

Agraïm Gabriel González Carrillo de la Fundación Esplai per elaborar un excel·lent resum de la jornada "TIC: una gran oportunitat per a les persones amb diversitat funcional" i permetre que sigui compartit amb els lectors d'aquest blog i els membres del grup de Facebook LES TIC Y LA DISCAPACITAT i els amics de facebook que no hem pogut assistir.


Carlos Garcia

____________________________
Portal web Les TIC i la Discapacitat
http://discapacitat.blogspot.com
http://www.diversitatfuncional.org

___________________________________

Resum jornada TIC: una gran oportunitat per a les persones amb diversitat funcional

Avui, 18 de febrer he assistit al costat d'algunes companyes d'Òmnia i María Peña a un debat de Barcelona Digital al Caixa Fòrum. Us volia fer arribar algunes reflexions i recursos que han aparegut.

He lamentat que no hi hagués entre els ponents ningú de la Direcció del projecte més directament vinculada al projecte Òmnia en un espai que pretenia oferir reflexions sobre com les TIC milloren la qualitat de vida de les persones amb discapacitat. És una llàstima que no puguem oferir l'experiència d'una comunitat que porta treballant en aquest i altres aspectes de l'einclusión des de fa 10 anys a Catalunya.

El debat ha començat amb la presentació de Mercedes Alsina, la responsable de la web de la llibreria Balmes, que a pesar el seu tetraplegia i gràcies a l'ús de les TIC pot desenvolupar un treball de forma autònoma i eficient relacionat amb la seva formació com a bibliodocumentalista. Davant de la consulta que expressés un desig ha comentat que li encantaria poder trobar les eines i els serveis TIC llestos per ser usats i no esperar que calgui fer adaptacions específiques fins i tot poder utilitzar-los.

Agrupo els temes segons els ponents:

Joan Cornet (www.ticsalut.cat).
President Executiu de Fundació TicSalut

El futur augment de les malalties cròniques i la població de gent gran i per tant de persones fràgils en els en els pròxims 23 anys, apareixent diferents tipus de discapacitat especialment entre les dones grans la qual cosa requerirà un enfocament mèdic i assistencial multidisciplinari de suport.

Els mecanismes sanitaris estan iniciant i preparen una infraestructura que permeti una millor assistència mitjançant sistemes telemàtics que facilitin processos que fins ara només podien realitzar-se de forma presencial:

o La història clínica electrònica permetrà a qualsevol usuari correctament identificat accedir al seu historial mèdic a través d'Internet (CEMR).

o La recepta electrònica permetrà abandonar el sistema tradicional de paperassa i sol·licitar la recepta directament a la farmàcia.

o La Telemedicina permetrà entre moltes altres coses que un especialista pugui valorar en temps real els resultats de proves d'imatge mèdica d'un pacient situat en una altra consulta.

o La Teleasistencia permetrà el monitoratge de gent fràgil (malalts, discapacitats) des de la seva pròpia casa.
Més info sobre el projecte ATTENTIANET en
http://www.i2cat.net/i2cat/servlet/I2CAT.MainServlet?seccio=8_35.

o Se han plantejat alguns dubtes sobre la privacitat i la seguretat d'aquestes dades

Sincerament pensant en l'aspecte de la consulta de l'ambulatori de casa meva, totes aquestes coses em semblen moooooolt llunyanes, però bo pel que sembla estan en això i l'Esalud cada vegada està més a prop.

Algunes webs que han aparegut sobre el tema de l'Esalud:

o RedTeleictus (http://www.i2cat.net/i2cat/servlet/I2CAT.MainServlet?seccio=8_37)
o www.flasticsalut.cat
o http://www.gencat.cat/salut/ticsalut/

Esteve Buscà i Valdé (http://www.fundmaresme.cat/).
Cap de l'Àrea d'Innovació i Desenvolupament de la Fundació El Maresme.

Potser aquesta exposició ha estat la més propera a la nostra realitat al Tercer Sector amb una l'experiència de la Fundació el Maresme que promou diverses accions de suport a persones amb discapacitat psíquica.

4 aspectes fonamentals que han d'oferir les TIC a la persona amb diversitat funcional:

o Comunicació
o Capacitat de decisió
o Aprenentatge
o Diversió


La importància d'adaptar les TIC i les persones i no al revés. En col·laboració amb el Tecnocampus de Manresa han muntat CITAP (Centre per a la
innovació i la tecnologia aplicades a les persones) una comunitat virtual de persones amb Necessitats Especials amb diversos objectius:
o Difusió de la seva activitat
o Fomentar el treball|feina colaborativo en xarxa
o El assessorament i formació als usuaris
o Desenvolupament i gestió de projectes que millorin l'autonomia d'aquestes persones.

Han desenvolupat un Messenger Visual que basat en SPC (símbols pictogràfics de comunicació) permet ser usat per persones que no poden escriure. Teniu el propi Esteve explicant-ho en el següent vídeo:

http://video.google.es/videoplay?docid=2198753684340599483&hl=es

Altres projectes que duen a terme:

o Interfícies per a invidents
o Assistents personals en PDA
o Creació d'un centre de recursos multimèdia Webs recomanades:
o http://www.lamosqueta.cat que conté:
Activitats accessibles
Jocs educatius
Material pedagògic
Guies didàctiques
Notícies, informació i enllaços sobre Diversitat Funcional i NEE.

http://www.casaldigital.com/ que conté activitats d'estimulació cognitiva relacionades amb l'activitat diària per a gent gran.

o Fundació i2CAT (http://www.i2cat.cat/i2cat/servlet/I2CAT.MainServlet)
o Programa d'estimulació cognitiva "Armoni" de la Fundació Ave María de Sitges. El podeu descarregar en versió demo des de:
http://www.fundacioavemaria.com/taller_virtual.php?partage&id_cat=43


Felip Miralles (http://www.bdigital.org).
Cap de I+D Salut de Barcelona Digital Centre Tecnològico.


Alguns projectes presentats:

InReDis: interfícies de relació amb l'entorn de les persones amb discapacitat (http://www.inredis.es/)

Projecte Brain Able: interfícies per a la interacció amb una llar automatitzada i que permeti la relació amb altres persones a través de xarxes socials digitals.

Vitatility: teràpia virtual interactiva per al tractament de la depressió i altres malalties socials.


Josuè Sallent (http://www.gencat.cat/stsi).
Director General de la Societat de la Informació de la STSI Generalitat de Catalunya.

És necessari parlar de serveis i no de tecnologia Ofrecer solucions transparents als usuaris que millorin la seva qualitat de vida de forma universal amb un disseny centrat en l'experiència d'usuari. Ens hem de preguntar contínuament si les TIC milloren la vida de l'usuari i dissenyar accions en el sentit de que així sigui. Diversos projectes que intenten millorar la cohesió digital:
o Catalunya Connecta
o Xarxa de punts TIC

Pablo Lara (http://www.uoc.edu).
Director d'Innovació de l'UOC i Director Acadèmic del Màster de Tecnologies accessibles per als serveis de la societat de la informació de l'Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Ha presentat el Màster "Tecnologies accessibles per als serveis de la societat de la informació. UOC Technosite. "

L'accessibilitat no és un tema de moda sinó una manca de la majoria de llocs web actuals.
Treballar a favor de l'accessibilitat suposa un procés continu, permanent i durable que capaciti les persones per a l'accés universal a la informació.
La Discapacitat física no s'ha d'equiparar a Discapacitat Tecnològica.
El 20% de la població es declara amb discapacitat. L'accessibilitat no és només web, també s'ha de contemplar per a altres tecnologies de la informació.
Malgrat que des de les Administracions Públiques (AAPP) s'impulsa per llei l'accessibilitat dels portals de serveis públics, no hi ha moltes pàgines web de portals d'AAPP que a dia d'avui sigui accessible i el que és més, els-as administradors de web en molts casos no han rebut la formació adequada per millorar l'accessibilitat dels portals.

També és necessari que les pròpies persones amb discapacitat siguin actius principals en el disseny de criteris d'accessibilitat.

Es podria canviar el títol del debat i substituir-lo per TIC: una gran oportunitat per a la capacitació en l'accés universal a la informació - formació i accessibilitat.

Per intentar donar resposta a aquestes reflexions, es llança el Màster en tecnologies accessibles per als serveis de la societat de la informació.

Aquest Màster compta amb un sistema de beques; col·laboren la Fundació ONCE, Fundació UNIVERSIA, grups Fundosa, el fons social europeu entre altres entitats i està obert no només a persones amb Titulació Universitària sinó a tot aquell que per la seva trajectòria professional pugui estar interessat.

També es dóna el corresponent títol una vegada finalitzat.
L'accessibilitat és un treball continu, permanent i durable. Res no és impossible si el
problema està dimensionat. L'accessibilitat és escalable, abastable i dimensionable.

Projecte per a informació web mòbil: un lector va llegint la informació.
Algunes preguntes:
o sabem que és l'accessibilitat?
o les TIC són o es fan accessibles?

o participen les persones amb Discapacitat en el disseny d'eines TIC?

Webs recomanades:
o http://www.technosite.es/
o http://www.technosite.es/masterUOC/index.html

Lourdes González (http://www.technosite.es).
Directora de Tecnologies Accessibles i responsable de la investigació en el projecte INREDIS de Technosite.

Ha destacat tota la línia de treball sobre sistemes i dispositius interoperables, és a dir, que puguin interactuar i comunicar-se entre si, de manera que per exemple per poder utilitzar un caixer automàtic es pugui utilitzar el mòbil de la persona. La idea subjacent és que l'usuari no hagi d'aprendre a utilitzar cada un dels gadgets sinó que pugui realitzar-lo tot a través d'una interfície que conegui i estigui adaptada com la del mòbil interconnectant-lo amb els diferents dispositius que necessiti en la seva vida diària.

Col·labora amb el projecte ZENIT InReDis que té com a objectius:

Analitzar les necessitats dels usuaris amb Diversitat Funcional i la seva relació amb la tecnologia.
Desenvolupar una arquitectura d'interoperabilitat.

Investigar diferents formes d'interacció aplicant-les a qualsevol àmbit que suposi una millora de la vida de les persones amb discapacitat trencant barreres.

El projecte INREDIS pertany als programes ZENIT subvencionats pel MITYC. Compta amb un finançament de 23 milions de € i 220 investigadors-es. El període de durada és de 2007 a 2010.
INREDIS significa INterfaces de relació entre l'entorn i les persones amb DIScapacidad.

El projecte està estructurat a 9 paquets de treball
1 detecció de necessitats
2 anàlisis entorn tecnològic
3 Protocol d'interoperabilitat
4 tecnologies d'interacció persona-màquina
5 normalització (tecnosite)
6 ajuts tècnics i programari ubics
7 interfícies d'usuari i configuració de dispositius
8 interoperabilitat en dispositius mòbils
9 integració d'usuaris amb diversitat funcional

En el moment actual s'estan muntant plataformes experimentals que integren arquitectura d'interoperabilitat.

Empreses especialitzades que recolzen el programa: TMT, Vodafone, Factory, Iriscom, La Caixa, Barclays...
Posen en marxa també un pla d'internacionalització: S'ha obert oficina a Brussel·les.

Tenen un centre demostrador de la tecnologia i prototips que van desenvolupant que és a l'oficina de Technosite a Madrid. En principi no està obert al públic però es pot visitar, si hi ha alguna empresa o entitat interessada.

La resposta de les empreses privades/indústria a INREDIS és en general molt positiva. Tenen un comitè d'experts format per persones que pertanyen a l'àmbit del mercat privat (Microsoft, i altres empreses). La interoperabilitat té moltes altres utilitats a part de trencar barreres, per exemple generar interfícies adaptades als clients tant si tenen alguna discapacitat o no.

Webs recomanades:
o http://www.inredis.es
o http://www.youtube.com/inredis

Josep M Tormos (http://www.guttmann.com/).
Coordinador Investigació de l'Institut Universitari de Neurorehabilitación Guttmann.

Va presentar tota la seva línia de treball|feina i investigació en la rehabilitació de dèficits neurològics en persones amb Discapacitat a causa de lesions medul·lars i traumatismes cranioencefàlics greus) i la plataforma PREVIRNEC per a rehabilitació cognitiva (http://amigosguttmann.blogspot.com/2008/07/previrneclaprimeraplataformavirtual.html) que permet al pacient des de la seva pròpia casa treballar tota una sèrie d'aspectes i rutines de la vida diària en un entorn simulat controlant-se l'evolució a través d'una supervisió online.

Important identificar el problema: cada any 175 casos nous a Barcelona (i 54% són persones menors de 30 anys).
L'any 2020 tres de les 5 malalties amb major repercussió econòmica seran les malalties neurològiques.
Aportacions de o des de les TIC:
o Necessari partir de les necessitats que tenim
o Volum del problema
o Quantitat de persones amb discapacitat (en total).
o Filosofia d'Open Innovation.

Va destacar la importància que té en aquest tipus de teràpies el graduar adequadament la dificultat de les situacions, intentant evitar la frustració que comporta la dificultat, concloent que hi ha avenços quan el subjecte pot trobar solucions a les activitats plantejades.
La rehabilitació funcional ha de ser:
o Eficaç
o Eficient
o Ecològica
o Divertida

Programa de la jornada:
http://www.bdigital.org/ca/debat_tic_diversitat_funcional.php