RSS2.0

LES TIC I LA DISCAPACITAT

Blog destinat a difondre i assessorar sobre les noves tecnologies de la comunicació i la informació per a les persones amb discapacitat i/o amb necessitats educatives especials.

LEER LA VERSIÓN DEL BLOG EN ESPAÑOL
READ BLOG IN ENGLISH

El projecte europeu Share-it, dirigit per la Universitat Politècnica de Catalunya

dijous, 27 de novembre de 2008

El projecte europeu Share-it, dirigit per l'investigador de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Ulises Cortés, del Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics, és un dels quatre projectes seleccionats per la Comissió Europea que es presenten en la Conferència Ministerial Europea de noves tecnologies per a la inclusió digital, e-Inclusion , que tindrà lloc del 30 de novembre en 2 de desembre en el Reed Messe Congress Centre (Messeplatz, 1) de Viena (Àustria), l'esdeveniment més destacat en aquest àmbit a Europa.
En l'esmentada Conferència, organitzada per la Comissió Europea, el Govern austríac i la Presidència francesa del Consell de la Unió Europea, s'exposaran i realitzaran demostracions de les iniciatives TIC més emblemàtiques i avançades que s'estan duent a terme a Europa per afavorir la e-Inclusió i eliminar la bretxa digital, amb la finalitat de lluitar contra l'exclusió social i econòmica; així mateix, es debatran les polítiques en aquest àmbit i s'establiran noves accions per al futur. En la Conferència participaran més de mil persones, entre ministres europeus, representants del sector industrial, universitats i centres d'investigació, ONGs i altres organitzacions.
L'objectiu de la iniciativa europea i2020 d'inclusió digital en la qual s'emmarca Conferència és reduir la separació que existeix entre les persones que utilitzen les TIC com una part rutinària de la seva vida diària i aquelles que no tenen accés o que no saben com utilitzar-les, i que és un dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni. En aquest marc, l'UE finança diversos projectes d'accessibilitat electrònica i d'investigació de tecnologies assistencials.En la mateixa Conferència també s'anunciaran els guanyadors dels Premis e-Inclusion 2008 convocats per la CE per reconèixer les entitats que han aplicat millor i de forma més innovadora les TIC per lluitar contra l'exclusió social i digital, millorant la qualitat de vida de persones en desavantatge social.
Caminador intel·ligent i plataforma mòbil
En el marc de l'exposició que tindrà lloc durant la Conferència, l'equip de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), encapçalat per Ulises Cortés i Antonio B. Martínez, presentarà i realitzarà una demostració d'un caminador intel·ligent i una innovadora plataforma semiautomàtica mòbil, dues eines assistencials dissenyades en l'UPC en el marc del projecte europeu Supported Human Autonomy for Recovery and Enhancement of Cognitive and Motor Abilities Using Information Technologies (Share-it) que lidera.
El projecte desenvolupa tecnologia per millorar la qualitat de vida de persones amb mobilitat reduïda. El caminador intel·ligent (i-Walker ) suposa un pas endavant dels caminadores convencionals, ja que té capacitat de comunicar-se amb l'usuari, pensar per si mateix i reaccionar davant de l'entorn. L'aparell entén un conjunt d'ordres orals i es pot activar amb les instruccions verbals simples de l'usuari (per exemple: " porta'm a la cuina"); per això incorpora elements d'autonomia de moviment i un agent programari intel·ligent personalitzat.
L'eina es basa en tecnologia de Sistemes Multiagents Intel·ligents (agents personals, és a dir, sistemes programari que observen i interactuen amb el seu entorn de forma autònoma, proactiva i racional amb capacitats d'aprenentatge i comunicació); s'adapta a les necessitats d'assistència específiques de l'usuari i permet complementar la seva autonomia, per ajudar-lo a prendre decisions allà on no arriba, a causa d'impediments físics, de mobilitat o cognitius, propis de l'envelliment o de la malaltia.
L'i-Walker és al seu torn una eina de rehabilitació mèdica: permet ajudar en la recuperació i enfortir les capacitats motrius, en tant que permet graduar l'ajuda que se li proporciona a cada usuari, sota supervisió mèdica. Paràmetres com la força que fa l'usuari en caminar, la distància recorreguda o les calories que crema durant el desplaçament són recollides i mesurades pel mateix caminador. Mitjançant un acceleròmetre, el sistema detecta possibles caigudes, corregeix l'itinerari o l'angle de gir i té control de frenada.
D'altra banda, la plataforma semiautomàtica ( Spherik ) es basa en un nou tipus de rodes esfèriques i aporta flexibilitat i mobilitat a les persones que van en cadira de rodes, especialment en espais estrets. L'aparell està equipat amb un mecanisme per evitar obstacles i està capacitat per connectar-se amb l'entorn.
Els dos sistemes mòbils incorporen aplicacions TIC innovadores per afrontar els problemes derivats de l'envelliment, la discapacitat i les condicions sanitàries, i, en definitiva, millorar la vida de les persones. Tant el caminador com la plataforma mòbil tenen capacitat per detectar la posició de l'usuari a la seva llar i en altres entorns coneguts, com a hospitals i centres d'assistència primària, ja que incorporen un sistema de monitorizaje especial.
També poden adaptar l'autonomia a les necessitats d'assistència de l'usuari, mitjançant un model cognitiu basat en la interpretació de la informació que aporten els biosensores i en els perfils de discapacitat de la persona, dades aportades per un equip mèdic. Així, permeten informar a tota hora de l'estat de salut del pacient les persones assistents.
Mecanismes intel·ligents per a la llarEl principal objectiu del projecte Share-it és contribuir al desenvolupament d'una nova generació de sistemes intel·ligents i semiautònoms de tecnologia assistencial que puguin ser integrats a les llars, hospitals o institucions geriàtriques. Es tracta d'una nova tecnologia que ofereix suport a la mobilitat de persones necessitades d'assistència o control continus, per ajudar-les a viure de forma autònoma, amb la màxima seguretat i confort; en definitiva, per augmentar la seva qualitat de vida.
Aquesta tecnologia integra sistemes per facilitar la comunicació, el comportament intel·ligent i el suport a la mobilitat; són sistemes intuïtius i tenen capacitat per interpretar la veu, la vista, el tacte i els gests dels usuaris. Aquests sistemes permeten assistir als usuaris en les seves activitats diàries i informar del seu estat de salut les persones que se'n cuiden, mitjançant el monitoratge i els sistemes mòbils.
Tecnologia que aporta benestarLa tecnologia assistencial i, en especial, la tecnologia innovadora per a l'atenció a les persones grans és una àrea d'investigació emergent i amb grans necessitats d'innovació, sobretot si es té en compte que, el 2050, Espanya serà el país més envellit del planeta (el 43% de la població tindrà més de 60 anys). De fet, actualment, el 32% de les persones majors de 65 anys té algun tipus de discapacitat a Espanya. L'associació de vellesa i discapacitat és freqüent perquè l'esperança de vida augmenta; les persones viuen més anys gràcies al progrés de la medicinamedecina, però també hi ha més persones que han sobreviscut a malalties greus i que resulten afectades per discapacitats cròniques.
La robòtica, la intel·ligència artificial i les tecnologies de la informació i les comunicacions -com les que integra el caminador intel·ligent i la plataforma mòbil desenvolupats per l'UPC- poden compensar la pèrdua de funcions sensorials, motrius i cognitives pròpies de l'edat i les malalties en persones grans. Així mateix, permeten reforçar i estimular les capacitats humanes i aporten benestar en la vida diària.
Font: UPC
_____________________________________________________________
Diversitat Funcional, blog Les TIC i la Discapacitat