RSS2.0

LES TIC I LA DISCAPACITAT

Blog destinat a difondre i assessorar sobre les noves tecnologies de la comunicació i la informació per a les persones amb discapacitat i/o amb necessitats educatives especials.

LEER LA VERSIÓN DEL BLOG EN ESPAÑOL
READ BLOG IN ENGLISH

SELECTED: Tecnologia d'ajuda a la navegació amb sistemes automatitzats amb veu automatitzada

dilluns, 9 de juny de 2008

¿Com funciona?
S'executa. El programa anirà estudiant el contingut de la pantalla de l'ordinador d'una forma contínua. Llegirà la part que estigui seleccionada.
Les veus queden inserides en el menú del programa. És poden activar en tot moment des de qualsevol dels arxius de veu instal·lats en el Sistema Operatiu.

¿A qui va dirigit?

A persones afectades de paràlisi cerebral amb fatiga visual de tipus muscular.
A usuaris amb afectació motriu severa (sense funcionament orgànic de l'aparell fònic) les facilita la navegació el fet de l'automatització dels processos interactius.

A persones amb dèficit cognitiu ja que el programa pot “llegir” el contingut d'un escrit que acompanya a una imatge. (persones analfabetes)A persones que presenten Dèficit d'Atenció per Hipereactividad (DAH) ja que el sistema de lectura automatitzada centra l'atenció de la persona en la navegació.

Per a alumnes amb síndrome autista ja que les facilita la navegació per Internet.
A persones amb deficiències visuals.

Motors de veu. Llengua catalana. Sintetitzador de la UPC (consultar i baixar el sintetitzador) http://www.xtec.és/cgi/programari_educatiu?REG=sintveu

Unload motors de veu Agtx0c0a.exe

base espanyol lhttsspe.exe

eines d'idioma Spchapi.exe

Per altres llengües s'han de baixar dos programes per idioma: una base lèxica o diccionari de paraules-sons i una altre amb les eines que ho executen. Els podeu obtenir a la pàgina de Microsoft: http://www.microsoft.com/msagent/downloads/user.asp