RSS2.0

LES TIC I LA DISCAPACITAT

Blog destinat a difondre i assessorar sobre les noves tecnologies de la comunicació i la informació per a les persones amb discapacitat i/o amb necessitats educatives especials.

LEER LA VERSIÓN DEL BLOG EN ESPAÑOL
READ BLOG IN ENGLISH

Sofware Educativo

dimarts, 10 de juny de 2008

Nom Descripció Tamany Descarregar
Arqui 1 Programa per a treballar la orientació, colors i figures geomètriques.
94 Kb
Arqui 2
Programa per a treballar la orientació, colors i figures geomètriques. 102 Kb
Asocolor
Asociació de colors. 118 Kb
La casa Exercici de lectoescriptura i vocabulari. 268 Kb
Tren Joc per a apendre numeració. 109 Kb
Tamaños Ordenar per tamanys. 211 Kb
Cantidades
Joc d'ordenació de quantitats en orde ascendent o descendent. 129Kb
Cartas 1 Discriminació visual. 78Kb
Cartas 2
Discriminació visual. 78 Kb
Clasificar Clasificacions atenent a un o més criteris. 65 Kb
Colores
Discriminació de colors i formes. 163 Kb
Colores 2
Asociació de colors. Mesclar colors. 257 Kb
Comevocales
Exercicis amb vocals. 124 Kb
Compras Comprar en diferents botigues. 202 Kb
Cruz
Discriminació, reticulats, colors, formes, nombres. 256 Kb
¿Cuántos?
Joc amb quantitats. 177 Kb
Cuento
Exercicis de numeració. 96 Kb
Dibujos 1
Imatges per a colorejar. 96 Kb
Dibujos 2
Imatges per a colorejar. 182 Kb
Dibujos 3
Imatges per a colorejar. 189 Kb
Dibujos 4
Imatges per a colorejar. 186 Kb
Diferentes
Exercicis de discriminació visual. 64 Kb
Espejo
Exercicis de simetría vertical, horitzontal i sobre un eix de coordenades. 119 Kb
Flechas
Programa per a treballar la direccionalitat. 151 Kb
Formas 1
Discriminació visual de formes geomètriques. 125 Kb
Formas 2
Discriminació visual de formes geomètriques. 168 Kb
Horizontal
Endevinar imatges. 113 Kb
Más color
Associació de colors. 109 Kb
Plantas
Discriminació visual. 171 Kb
Puzzle 1
Trencaclosques. 171 Kb
Puzzle 2
Trencaclosques. 172 Kb
La rana
Exercici de lectoescriptura. 222 Kb
Simetría
Simetria, horitzontal, vertical i múltiple. 83 Kb
Tren 2
Joc per a aprendre a contar. 76 Kb

Aquests programes vénen comprimits en format *.zip. Per poder utilitzar-los és necessari descomprimir-los anteriorment. Es recomana el programa WinZip per fer-ho. Una vegada descomprimits són totalment funcionals. Llegeix els arxius| d'ajuda per a l'ús dels mateixos.

Aquests programes estan extrets del CD distribuït en el Congreso Tecnoneet 2000 "Nuevas Tecnologías, Viejas Esperanzas"