RSS2.0

LES TIC I LA DISCAPACITAT

Blog destinat a difondre i assessorar sobre les noves tecnologies de la comunicació i la informació per a les persones amb discapacitat i/o amb necessitats educatives especials.

LEER LA VERSIÓN DEL BLOG EN ESPAÑOL
READ BLOG IN ENGLISH

Sol·licitud d'ajuts del Programa de suport a l'autonomia a la pròpia llar (El termini de presentació de sol·licituds finalitza el: 30/09/2008).

dilluns, 26 de maig de 2008

El Programa té com a objecte contribuir al desenvolupament de la persona en les activitats de la vida diària, tant a la seva llar com en la comunitat, possibilitant la seva autonomia, mitjançant l'atorgament d'un ajut econòmic complementari per prestar-li el suport personal necessari per promoure la seva integració social.

Està adreçat a les persones amb disminució física, psíquica i/o problemàtica social derivada de malaltia mental que vulguin viure soles o en parella o amb altres persones, amb un nombre màxim de quatre, i que requereixin d'un determinat suport per poder gestionar-se i ser més autònomes.

Sol·licitud WORD
Sol·licitud PDF

ORDRE ASC/238/2008, de 13 de maig, per la qual s'aproven les bases per a la concessió dels ajuts de suport a l'autonomia a la pròpia llar i s'obre la convocatòria per a l'any 2008.

Document HTML
Document PDF