RSS2.0

LES TIC I LA DISCAPACITAT

Blog destinat a difondre i assessorar sobre les noves tecnologies de la comunicació i la informació per a les persones amb discapacitat i/o amb necessitats educatives especials.

LEER LA VERSIÓN DEL BLOG EN ESPAÑOL
READ BLOG IN ENGLISH

Prestacions per a l'accés als serveis d'habitatges per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.

dilluns, 26 de maig de 2008

Tràmit per sol·licitar l'atorgament d'una ajuda econòmica complementària de la contribució de la persona beneficiària i, si escau, de la seva família, d'acord amb la seva capacitat econòmica, que li permeti accedir a una plaça d'habitatge amb serveis comuns per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, en qualsevol de les seves dues modalitats, (llar residència i llar amb suport) no finançada amb fons públics.

Sol·licitud WORD
Sol·licitud PDF

ORDRE ASC/236/2008, de 15 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2008 de les prestacions per a l'accés als serveis d'habitatges per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.

Document HTML
Document WORD