RSS2.0

LES TIC I LA DISCAPACITAT

Blog destinat a difondre i assessorar sobre les noves tecnologies de la comunicació i la informació per a les persones amb discapacitat i/o amb necessitats educatives especials.

LEER LA VERSIÓN DEL BLOG EN ESPAÑOL
READ BLOG IN ENGLISH

Programa d'ajudes d'Atenció Social a les Persones amb Discapacitat

dilluns, 26 de maig de 2008

Aquests ajuts tenen per objecte facilitar els ajuts econòmics necessaris per al desenvolupament de l'autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la seva integració social.

Tipologia dels ajuts, condicions d'accés i quanties màximes

1 Ajuts per a tractaments

1.1 Ajuts per a rehabilitació del llenguatge.

1.2 Ajuts per a fisioteràpia.

1.3 Ajuts per a psicomotricitat.

2 Ajuts per a mobilitat i transport

2.1 Ajuts per a mobilitat.

2.1.1 Obtenció o reconversió del permís de conduir.

2.1.2 Adquisició de vehicle.

2.1.3 Adaptació de vehicle.

2.2 Ajuts per a transport per assistir a determinats serveis.

2.2.1 Atenció precoç.

2.2.2 Rehabilitació.

2.2.3 Ensenyament reglat postobligatori i formació ocupacional en centres
autoritzats per a alumnes més grans de 16 anys.

3 Ajuts per a l'autonomia personal i la comunicació


Sol·licitud d'ajuts del PUA WORD

Sol·licitud d'ajuts del PUA PDF


ORDRE ASC/238/2008, de 13 de maig, per la qual s'aproven les bases per a la concessió dels ajuts de suport a l'autonomia a la pròpia llar i s'obre la convocatòria per a l'any 2008.
Descàrrega del document en format HTML
Descàrrega del document en format PDF