RSS2.0

LES TIC I LA DISCAPACITAT

Blog destinat a difondre i assessorar sobre les noves tecnologies de la comunicació i la informació per a les persones amb discapacitat i/o amb necessitats educatives especials.

LEER LA VERSIÓN DEL BLOG EN ESPAÑOL
READ BLOG IN ENGLISH

Programes gratuïts de suport per a persones invidents

divendres, 16 de maig de 2008

La Fundació Unicorn valora àmpliament l'ajuda que la tecnologia brinda a la vida independent de les persones amb discapacitat, per tant els presenta un recomanat tecnològic la fundació HETAH, entitat de Colòmbia sense ànim de lucre, que treballa realitzant programes que permeten l'accés a la informació de les persones amb discapacitat. La Fundació HETAH Eines Tecnològiques per a ajuda humanitària ha investigat la solució d'alguns problemes humanitaris brindant eines d'ús gratuït en Internet tals com: Un traductor d'espanyol a llenguatge de signes que pot ser usat per qualsevol persona sense que necessàriament sàpiga llenguatge de signes, amb això trencant el problema d'incomunicació que pateixen les persones sordes. Un navegador per a Invidents en espanyol, aquesta nova eina li permetrà a les persones invidents navegar en Internet des de qualsevol part del món. Un transcriptor de text a alfabet Braille, que transcriu el text de les pàgines web a Braille perquè sigui imprès en paper pergamí i després puntejat per una persona vident per la part de darrere, i assolint amb això que les persones amb limitacions visuals puguin transcriure text a Braille, sense necessitat de recórrer a costoses impressores i mecanismes d'accés a la informació que generalment són eines costoses. També han arribat a plantejar eines que poden ajudar a superar el problema de la fam mundial, al poder reunir en una base de dades els productes, preus i nutrients produïts per una determinat país o regió, de manera que aquests preus i amb la llista de recomanacions nutricionals donades per les diferents organitzacions a nivell mundial, es puguin fer simulacions de combinacions d'aliments, buscant arribar a reunir el major nombre de nutrients al menor cost possible. En l'aspecte salut, els programes brinden eines a metges i altres persones en general, amb un sistema expert per al diagnòstic de les possibles malalties que pot estar presentant una persona.

Podeu trobar aquest software en aquest enllaç: http://www.hetah.net/