RSS2.0

LES TIC I LA DISCAPACITAT

Blog destinat a difondre i assessorar sobre les noves tecnologies de la comunicació i la informació per a les persones amb discapacitat i/o amb necessitats educatives especials.

LEER LA VERSIÓN DEL BLOG EN ESPAÑOL
READ BLOG IN ENGLISH

Les Tecnologies, per la independència: Diversitat Funcional

dilluns, 19 de maig de 2008

A Espanya, la dependència severa afecta a prop de 1.125.000 persones. A més, un altre milió i mig necessiten algun tipus d'ajuda per a realitzar activitats en la seva vida diària. Bona part dels majors de 65 anys i els ciutadans que tenen alguna discapacitat física, sensorial o psíquica podrien beneficiar-se de la tecnologia per a tenir una vida més independent i integrada en la societat.

La intel•ligència ambiental oferirà la possibilitat que en tot entorn quotidià, la llar, en el carrer o el treball, es pugui tenir intel•ligència integrada que faciliti la vida. Així gràcies a les noves tecnologies podem abordar aquelles àrees de desenvolupament de la persona: la productivitat, l’automanteniment i l’oci. Sent aquestes eines substitutòries i facilitadores de les activitats de la vida diària i un gran pilar en el desenvolupament de l’autonomia i en la integració del les persones amb discapacitat en el món socio-laboral i de gran aplicació en la denominada Llei de Dependència, la qual incideix actualment en la dependència i que en un futur incidirà sobre la independència.

Gràcies la convergència entre les TIC, la bio i nanotecnologia, totes les persones, discapacitades o no, tindran una relació interactiva amb l'entorn, que s'adaptarà a les nostres necessitats. La combinació entre etiquetes RFID, nous biomaterials inserits en el cos o sensors al nostre al voltant, per exemple, crearà un ambient digital "capacitat per a adaptar-se i respondre a les necessitats, costums i emocions de l'usuari”.

Per a això, és necessari que la indústria aposti pel concepte de "disseny per a tots" perquè pàgines web o aparells tecnològics siguin realment accessibles. També les administracions tenen el seu paper. És necessari que hi hagi un pla de xoc virtual i l'auditoria de tots els llocs governamentals perquè siguin accessibles i així poder trencar barreres i obrir la bretxa digital.

La tecnologia és dual, pot afavorir la integració o aixecar barreres.