RSS2.0

LES TIC I LA DISCAPACITAT

Blog destinat a difondre i assessorar sobre les noves tecnologies de la comunicació i la informació per a les persones amb discapacitat i/o amb necessitats educatives especials.

LEER LA VERSIÓN DEL BLOG EN ESPAÑOL
READ BLOG IN ENGLISH

Accés a les TIC de les persones amb Síndrome de Down

dimarts, 20 de maig de 2008

En el número 225 Vol.39(1), 2008, de la Revista Siglo Cero, es publica un interessant treball titulat l'Estudi i avaluació de l'aprenentatge i l'accés a les tecnologies de la informació i comunicació en persones amb síndrome de Down i/o discapacitat intel•lectual a través d'un sistema de formació específic.
Les seves autores, Luz Pérez Sánchez de la Universitat Complutense de Madrid i Susana Valverde Montesino de la Fundació Síndrome de Down de Madrid, parteixen de tres hipòtesi:
a) L'aprenentatge a través d'un sistema de formació específic (Projecte BIT) facilitarà l'accés als coneixements informàtics a persones amb síndrome de Down i/o discapacitat intel•lectual;
b) Aquests coneixements repercutiran al seu torn en la millora dels processos motors i cognitius dels subjectes de la mostra; i
c)l'edat, el sexe i el nivell intel•lectual són factors influents en l'adquisició de coneixements.

La mostra de l'estudi estava formada per 143 persones (137 amb síndrome de Down i 6 amb discapacitat intel•lectual a causa de altra etiologia) d'entre 6 i 34 anys, distribuïts en tres grups: el primer participa en el Sistema de Formació BIT en la seu de la Fundació a Madrid; el segon participa igualment en el Sistema de Formació però en un Centre d'Educació Especial; i el tercer, no utilitza el Sistema de Formació encara que utilitzen l'ordinador com recurs didàctic en l'aula.

L'estudi conclou que el Sistema de Formació BIT és eficaç per a l'ensenyament de tecnologia a persones amb síndrome de Down i/o discapacitat intel•lectual i contribueix a disminuir la bretxa digital; que l'aprenentatge de les TIC mitjançant aquest sistema millora els resultats en capacitat perceptiva, discriminació figura-fons i anàlisi de relacions espacials; i que obtenen millores significatives en processos cognitius relacionats amb l'atenció i velocitat psicomotriu i amb la discriminació visual.

En l'actualitat estan desenvolupant un nou projecte denominat «INFANTIC» dirigits a nens amb discapacitat intel•lectual menors de dotze anys i la seva finalitat és que adquireixin coneixements previs relacionats amb l'aprenentatge tecnològics.

Més informació sobre el Projecte BIT en http://www.proyectobit.com/