RSS2.0

LES TIC I LA DISCAPACITAT

Blog destinat a difondre i assessorar sobre les noves tecnologies de la comunicació i la informació per a les persones amb discapacitat i/o amb necessitats educatives especials.

LEER LA VERSIÓN DEL BLOG EN ESPAÑOL
READ BLOG IN ENGLISH

MANUAL PER UN ENTORN ACCESSIBLE

dimarts, 19 de febrer de 2008


En els últims anys, el concepte d'Accessibilitat Universal ha anat calant en els àmbits relacionats amb la discapacitat.
En un primer moment, la paraula accessibilitat estava associada a l'eliminació de barreres físiques, a facilitar l'accés als entorns urbans, arquitectònics. Tanmateix, hem anat avançant des d'aquesta concepció parcial de l'accessibilitat a englobar-la en un concepte que considera a la persona i al seu entorn com un tot: incloent el mig físic, els transports, l'educació, l'esport, la cultura, el lleure o la societat de la informació; en definitiva, hem de plantejar solucions que no assenyalin de manera diferenciada als ciutadans segons les seves capacitats. Es tracta de posar en marxa alternatives que puguin ser utilitzades per tots, intentant així aconseguir una societat en la qual els ciutadans, sense exclusió, puguin espavilar-se d'una manera autònoma i en completa llibertat.
Aquesta és la intenció que ha mogut al Reial Patronat sobre Discapacitat, amb la col·laboració
de la Fundació A.C.S., a convocar anualment els Premis Reina Sofia d’Accessibilitat Universal de Municipis.
És en aquesta perspectiva global d'accessibilitat en què hem d'inscriure el present text, que, per raons pràctiques i de manera diferenciada, aborda l'accessibilitat en mig físic. Han estat vuit les reedicions i nombroses les reimpressions efectuades des que el 1987 es publiqués per primera vegada el "Curs bàsic sobre evitació i supressió de barreres arquitectòniques urbanístiques i del transport", i que avui ha passat a titular-se "Manual per a un entorn accessible".
La qualitat i actualitat d'aquest document ve ratificada per la gran quantitat de sol·licituds rebudes del mateix, així com pels nombrosos cursos que s'han donat impartit a Espanya i Iberoamèrica des de la data de la seva primera edició. Si bé és evident la important tasca de suport didàctic que aquest manual suposa en els cursos que es desenvolupen, també compleix la necessària missió de llibre de consulta tècnic per a professionals i estudiants d'Enginyeria i Arquitectura.
Considerant, per tant, aquest doble vessant tècnic i didàctic, es feia imprescindible la incorporació actualitzada d'aspectes tècnics i normatius que han anat apareixent en aquests últims anys.
Així, en la present edició s'ha incorporat la domòtica en l'arquitectura i la seva aplicació a l'accessibilitat, la rehabilitació, criteris d'accessibilitat a obra nova, i s'hi ha actualitzat altres que han estat adaptats als nous temps.


Fotografía de portada. Manual para un Entorno Accesible.


pdf obrir document PDF - 12.80 Mb]