RSS2.0

LES TIC I LA DISCAPACITAT

Blog destinat a difondre i assessorar sobre les noves tecnologies de la comunicació i la informació per a les persones amb discapacitat i/o amb necessitats educatives especials.

LEER LA VERSIÓN DEL BLOG EN ESPAÑOL
READ BLOG IN ENGLISH

HeadMouse: mouse virtual per a persones amb discapacitat

dimecres, 23 de gener de 2008


Diversos mitjans s'han fet eco avui de la presentació del HeadMouse, un mouse virtual per a persones amb discapacitat desenvolupat pel grup de Robòtica de la Universitat de Lleida (Espanya).

El projecte s'ha desenvolupat en el marc de les investigacions de la Càtedra Indra-Fundació Adecco i permet el control del mouse mitjançant una webcam i els moviments de la cara i el cap. El desenvolupament tecnològic d'aquesta eina de treball és d'accés lliure i gratuït.

El dispositiu es basa en la utilització d'una càmera de baix cost per a captar les accions de l'usuari davant de la pantalla. Les persones amb discapacitat motriu accedeixen al control del mouse a través dels moviments del cap amb totes les funcions incorporades de «arrossegar», mentre que les accions facials es converteixen en diverses modalitats de «clic». El sistema incorpora un gran nombre d'innovacions que faciliten l'accés a les tecnologies de la informació i la comunicació. Mitjançant l'ús d'algorismes de visió artificial desenvolupats, inicialment, per a l'àrea de la robòtica mòbil l'usuari amb discapacitat motriu és capaç, sense cap tipus de formació o coneixement previ, d'utilitzar de forma intuïtiva i natural el mouse virtual. A més, una vegada instal·lat el programari, l'usuari no requereix cap tipus d'ajuda per a accedir a la configuració ni per a modificar els paràmetres que oferix el sistema.

Hi ha dues versions del programa que es diferencien en la manera de control del moviment del mouse: relativa i absoluta; sent aquesta última la recomanada per a la majoria d'usuaris. Aquest dispositiu ve a sumar-se a altres iniciatives, també gratuïtes, com el ratolí facial HeadDev.