RSS2.0

LES TIC I LA DISCAPACITAT

Blog destinat a difondre i assessorar sobre les noves tecnologies de la comunicació i la informació per a les persones amb discapacitat i/o amb necessitats educatives especials.

LEER LA VERSIÓN DEL BLOG EN ESPAÑOL
READ BLOG IN ENGLISH

CIU PROPOSA QUE L’ESTAT NO SUBVENCIONI NI CONTRACTI A EMPRESES QUE INCOMPLEIXIN LA QUOTA DE RESERVA DE DISCAPACITATS

dilluns, 25 de febrer de 2008

CIU proposa en el seu programa electoral que l'Estat castigui amb la negació de subvencions i contractes a les empreses obligades a cobrir el 2% de la seva plantilla amb persones amb discapacitat i no ho facin.

El grup català es refereix en la part del seu programa electoral dedicada a la discapacitat al "establiment per mandat legal de la prohibició de contractar amb l'Administració General de l'Estat o que puguin rebre subvencions de la mateixa les empreses que estant obligades no compleixin amb la quota de reserva del 2%".

En aquesta mateixa línia, CIU promet treballar per a doblegar les subvencions destinades a la creació de llocs de treball de persones amb discapacitat, "congelades des de 1985".

Igualment, es compromet a "incrementar la subvenció fins a un 70% del Salari Mínim Interprofessional en els supòsits de treballadors amb discapacitat intel·lectual" i d'altres col·lectius d'alta dificultat d'integració en el mercat de treball. També vol promoure una línia de suport a la reconversió dels Centres Especials de Treball.

De la mateixa manera, es proposa estendre els beneficis fiscals existents per la contractació de treballadors amb discapacitat als empresaris per compte propi no constituïts en societats.


ACCESSIBILITAT

Un altre dels aspectes en els quals CIU promet treballar per a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat és el referit a l'accessibilitat.


El grup català és partidari de modificar la Llei d'Igualtat d'Oportunitats, No Discriminació i Accessibilitat Universal de les Persones amb Discapacitat (Liondau), per a rebaixar els terminis màxims que tots els entorns, serveis i productes han de ser accessibles, fixats ara entre els anys 2018 i 2020. CIU vol que aquest límit s'avanci a l'any 2013.

I és que la Liondau, de l'any 2003, dóna un termini d'entre 15 i 17 anys des de la seva entrada en vigor perquè "tots els entorns, productes i serveis existents i tota disposició, criteri o pràctica" compleixin les exigències d'accessibilitat i no discriminació.