RSS2.0

LES TIC I LA DISCAPACITAT

Blog destinat a difondre i assessorar sobre les noves tecnologies de la comunicació i la informació per a les persones amb discapacitat i/o amb necessitats educatives especials.

LEER LA VERSIÓN DEL BLOG EN ESPAÑOL
READ BLOG IN ENGLISH

Les tecnologies en l'Escola Inclusiva: nous escenaris, noves oportunitats.

dimarts, 26 de febrer de 2008

Per a les persones amb necessitats educatives especials, les TIC poden ser un element decisiu per a millorar la seva qualitat de vida i, en alguns casos, una de les poques opcions per a poder accedir a un currículum escolar, o facilitar la seva integració social i laboral. En definitiva, per a normalitzar les seves condicions de vida. Paradoxalment el desenvolupament de les noves tecnologies ha afavorit l'aparició de noves formes d'exclusió social, el que es coneix per "bretxa digital".
Una de les majors preocupacions de l'Administració Educativa és mostrar-se en tot moment al nivell del desenvolupament i sensibilitat que una disciplina tan dinàmica com l'educació propícia. En aquest sentit els professors i les escoles segueixen analitzant els principals i clàssics paradigmes d'ensenyament/aprenentatge, a la recerca d'oferir models d'ensenyament i aprenentatge valuosos per a la competitiva societat d'aquest nou segle. Els grups de treball i d'investigació segueixen obrint nous fòrums i noves línies de la mà dels centres de Formació Permanent i de la mà de diferents convenis d'investigació i desenvolupament.
Sorprèn que enmig d'aquests debats, un nou marc, el qual estan construint les noves tecnologies de la informació i la comunicació s'incorpori al procés de manera tan vigorosa. Les noves tecnologies constituïxen actors fonamentals del progrés socioeconòmic i el seu desenvolupament vertiginós està exercint una gran influència en les relacions econòmiques, polítiques i socials de la comunitat, i això a pesar que l'existència de filosofies oposades genera controvèrsies al moment de l'aplicació de les tecnologies en el context educatiu.
No obstant això, és impossible per a la humanitat escapar al seu propi progrés, a la seva pròpia evolució. L'escola es valdrà de qualsevol mitjà disponible per a facilitar el desenvolupament de les seves pràctiques. L'educació no escapa davant aquesta realitat encara que la disposició de les persones a la implementació de les tecnologies és factor fonamental per a la seva aplicabilitat en el context real. Ment oberta al canvi, constància i dedicació social són els únics ingredients necessaris.
Aquest Congrés Tecnoneet –Ciie transcendeix, si això és possible, el marc habitual d'aquest tipus d'esdeveniments. Vol ser la plasmació d'aquest model de gestió i actuació docent que entre tots estem ajudant a implementar.
L’atenció de les persones amb necessitats específiques de suport educatiu han de tenir una atenció educativa a l'altura de les necessitats i dels temps.
Vagi també,pel que s'ha dit, el compromís en el desenvolupament i la implementació d'aquestes i altres propostes. Tant de bo que aquest document, que recull el contingut concret del Congrés Tecnoneet –Ciie sigui útil i serveixi per als objectius exposats.


Inicio articulo Descargar llibre complert en format PDF(12 MB).
Inicio articulo Descargar llibre complert en format ZIP (9,11 MB)