RSS2.0

LES TIC I LA DISCAPACITAT

Blog destinat a difondre i assessorar sobre les noves tecnologies de la comunicació i la informació per a les persones amb discapacitat i/o amb necessitats educatives especials.

LEER LA VERSIÓN DEL BLOG EN ESPAÑOL
READ BLOG IN ENGLISH

ADAPTACIONS DES DE WINDOWS

dimarts, 26 de febrer de 2008

A través de la història, l'home s'ha servit de la tecnologia per a satisfer les seves necessitats bàsiques, per a això s'han creat, dissenyat, produït i distribuït diferents productes tecnològics. La tecnologia és una activitat netament social. L'ésser humà se serveix de la tecnologia per a intentar transformar el món amb l'objectiu que s'adapti millor a les seves necessitats.

Actualment les Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació, TICs, s'han incorporat, i continuen fent-ho, a l'activitat quotidiana i l'educació no ha quedat al marge d'aquest procés.

Però hem de dir també que es poden presentar barreres o obstacles per a molts nens que no aconsegueixen accedir a les mateixes per diversos motius, entre els quals podem assenyalar la falta d'adaptació a les seves situacions particulars, siguin aquestes transitòries o permanents.

Descargar guia complerta...