RSS2.0

LES TIC I LA DISCAPACITAT

Blog destinat a difondre i assessorar sobre les noves tecnologies de la comunicació i la informació per a les persones amb discapacitat i/o amb necessitats educatives especials.

LEER LA VERSIÓN DEL BLOG EN ESPAÑOL
READ BLOG IN ENGLISH

Guía de Prestaciones para Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Personas en situación de Dependencia (Recursos Estatales y Autonómicos).

dimecres, 16 de gener de 2008

El creixement de la població de més 65 anys, que s'ha duplicat en els últims 30 anys, afegint el fenomen denominat"envelliment de envelliment", i diversos estudis que posen de manifest la clara correlació existent entre la edat i les situacions de discapacitat, són la justificació del repte plantejat per la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, d'atendre les necessitats d'aquelles persones en situació d'especial vulnerabilitat, que requereixen suports per al desenvolupament de les activitats essencials de la vida diària.


"Guía de Prestaciones para Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Personas en situación de Dependencia" (2007).Icono PDF. Ventana Emergente:
(Archivo PDF)