RSS2.0

LES TIC I LA DISCAPACITAT

Blog destinat a difondre i assessorar sobre les noves tecnologies de la comunicació i la informació per a les persones amb discapacitat i/o amb necessitats educatives especials.

LEER LA VERSIÓN DEL BLOG EN ESPAÑOL
READ BLOG IN ENGLISH

Les persones dependents consideren les TIC fonamentals per superar les seves limitacions

dissabte, 18 de desembre de 2010

Les TIC constitueixen un suport per a les persones dependents per l'increment d'autonomia i possibilitat de millora, i proporcionen una ajuda decisiva al cuidador.


El ministre d'Indústria, Turisme i Comerç d'Espanya, Joan Clos, ha presentat, juntament amb la secretària d'Estat de Serveis Socials, Famílies i Discapacitat, Amparo Valcarce, el conseller delegat de Vodafone Espanya, Francisco Román, i els directors generals de red .es i la Fundació Vodafone, Sebastián Muriel i José Luis Ripoll, respectivament, l'informe "TIC i Dependència. Estudi d'Opinió ", elaborat per red.es i la Fundació Vodafone a partir de les conclusions quantitatives i qualitatives d'un grup d'experts, tant tècnics com pertanyents a grups vulnerables de diversos organismes públics i privats.

Les conclusions de l'informe han pretès reflectir la realitat d'una sèrie de col.lectius vulnerables, estudiant les seves necessitats, els sistemes de compensació dels que se serveixen i el paper de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en la seva vida diària.

Així, i atès que prop de 4 milions de persones a Espanya tenen alguna discapacitat, s'ha realitzat una anàlisi quantitativa, que ha comptat amb la col.laboració de persones pertanyents a aquells col.lectius en què el grau de dependència és més gran: discapacitats visuals, auditius i físico-motors, gent gran i malalts mentals.

D'altra banda, un grup d'experts, el camp d'actuació se situa al voltant de l'atenció als col.lectius analitzats, o al paper de la Tecnologia de la Informació i les Comunicacions en la prestació de serveis a persones dependents, ha col.laborat en el estudi qualitatiu, per tal d'obtenir resultats complets que obrin noves possibilitats d'integració i participació de tots els ciutadans.

La immensa majoria de les persones dependents que han participat en l'estudi han posat de manifest que desitgen participar al màxim en activitats habituals de la vida normalitzada. És a dir, que busquen la seva integració activa en la societat a través dels mitjans que estiguin al seu abast. En aquest sentit, tots els col.lectius de persones dependents (invidents, persona amb mancances auditives, discapacitats físico-motores, malalts crònics i mentals, majors i víctimes de la violència de gènere) consideren que els mitjans tècnics i tecnològics seran fonamentals en el futur a l'hora de donar-los suport en la superació de les seves limitacions.

Utilitat de les TIC entre els col.lectius dependents

Segons les dades de l'informe, la utilitat de les TIC està més arrelada entre els col.lectius la vida ja ha canviat gràcies a la tecnologia (especialment les persones sordes), basant-se en l'observació dels constants desenvolupaments tecnològics que els ha permès constatar la seva utilitat.

Dels col.lectius considerats en aquest estudi, el col.lectiu de sords és el que té majors taxes d'adopció de la telefonia mòbil (98,4%) i d'Internet (69,8%), seguit pel de físic-motors (89, 4% i 66,8%) i el col.lectiu de cecs (91,6% i 46,2%). Respecte a la gent gran, les dades de l'estudi revelen que les han incorporat en menor mesura (24,7% i 19,0%).


Un altre dels aspectes que ressalta l'estudi es refereix a la manca d'informació per aconseguir que les tecnologies formen part del conjunt d'oportunitats o mitjans d'assistència. Hi ha cert desconeixement respecte a les potencialitats de les TIC, especialment entre els col.lectius amb vulnerabilitats menys reconegudes tradicionalment (gent gran, malalts crònics o amb discapacitat intel lectual).

L'estudi destaca la necessitat de poder accedir al propi medi tecnològic, és a dir, que les eines puguin ser adquirides pels usuaris potencials. Aquestes tecnologies han de millorar també la usabilitat per mitjà d'un disseny que serveixi per a tots.

Un dels aspectes que constata l'estudi de l'Observatori de red.es i la Fundació Vodafone és que quan alguna de les aplicacions de les TIC és oferta, recomanada i posada a l'abast dels seus beneficiaris potencials s'aprecien els avantatges de forma immediata, es generalitza l'oportunitat d'ús estenent la demanda de manera espontània, adaptant-se a les condicions del col.lectiu vulnerable i consolidant una oportunitat de benefici per a la persona dependent.

Fomentar el desenvolupament de les TIC en aquests col.lectius

Una de les conclusions de l'estudi és la necessitat de fomentar el desenvolupament de les TIC entre els col.lectius vulnerables i cobrir la tendència social que apunta a la importància de l'assistència tècnica i tecnològica com a sistema de compensació. Les polítiques per promoure aquest desenvolupament han de apuntar solucions i avenços cap a una major accessibilitat tècnica de les TIC en l'àmbit de la dependència. És a dir donar suport al disseny per a tothom.

Una altra acció bàsica d'aquestes polítiques a l'hora d'accedir a les TIC i plantejar-se un major abast és la coordinació i conscienciació de tots els agents implicats.

L'accessibilitat econòmica i la formació es plantegen com a eixos de desenvolupament en qualsevol política d'implementació de les TIC entre els col.lectius vulnerables.

Finalment, l'estudi destaca la necessitat de normatives més pragmàtiques que incentivin el desenvolupament i l'aplicació de criteris d'accessibilitat

Font: Associació d'Usuaris d'Internet
http://aui.es/index.php?body=dest_v1article&id_article=2908

Segueix el blog des de Facebook en castellà
_____________________________
Portal web DIVERSITAT FUNCIONAL
 http://www.diversitatfuncional.org/
Blog LAS TIC Y LA DISCAPACIDAD
http://discapacitat.diversitatfuncional.org/