RSS2.0

LES TIC I LA DISCAPACITAT

Blog destinat a difondre i assessorar sobre les noves tecnologies de la comunicació i la informació per a les persones amb discapacitat i/o amb necessitats educatives especials.

LEER LA VERSIÓN DEL BLOG EN ESPAÑOL
READ BLOG IN ENGLISH

Descobreixen mecanismes de recuperació cognitiva en pacients amb dany cerebral

diumenge, 1 d’agost de 2010

Investigadors del laboratori de Neurociència Cognitiva i Computacional de les Universitats Complutense i Politècnica de Madrid han descobert mecanismes de recuperació cognitiva en pacients amb danys cerebrals.

Els resultats d'aquesta investigació, que constitueixen una primera evidència científica de la correlació entre la reorganització de la interacció cerebral i la millora cognitiva, han estat publicats avui a la prestigiosa revista de neurologia Brain, ha informat la Universitat Complutense de Madrid en un comunicat.
Els investigadors han realitzat un estudi dels senyals cerebrals en pacients que han patit un traumatisme crani-enceflico o ictus.
Han observat que el danyat sistema nerviós central, la més complexa xarxa de processos cognitius de l'ésser humà, es recupera amb programes de rehabilitació neuropsicològica permetent, d'aquesta manera, un augment de la potencial capacitat de recuperació del cervell.
La rehabilitació neuropsicològica és una intervenció terapèutica funcional, el principal objectiu està dirigit a minorar el dèficit cognitiu i la discapacitat que pugui ocasionar.
La comunitat científica s'ha fet ressò dels beneficis d'aquests tractaments recolzant la hipòtesi que la plasticitat cerebral segueix un principi de reorganització de les xarxes cerebrals subjacents als processos cognitius.
La recuperació cognitiva d'un pacient pot observar a través de la millora en els rendiments neuropsicològics i funcionles, és a dir en la capacitat de memòria, d'atenció, percepció, parla, comportament, intel ligència o habilitats quotidianes.
Fins ara no s'havien estudiat els mecanismes cerebrals subjacents a aquest recuperació, és a dir, els mecanismes de plastiidad que utilitza el cervell per recuperar-se d'una lesió.
Els senyals cerebrals estudiades per aquests investigadors estan basades en la magnetoencefalografia, una tècnica que permet captar els camps magnètics del cervell en gairebé 150 regions diferents i ho fa unes 1.000 vegades per segon.
L'alta resolució temporal d'aquesta tècnica permet saber quines zones del cervell estan interaccionant entre si, el que defineix la xarxa cerebral.
Els resultats han demostrat que les lesions cerebrals augmenten el grau d'interacció d'activitat lenta, i disminueix les interacones ràpides o d'alta freqüència.
Aquesta alteració del mapa d'interaccions entre regions del cervell disminueix l'eficàcia de la xarxa i per tant la capacitat per dur a terme tasques cognitives.
No obstant això, quan els pacients porten a terme un programa de rehabilitació neuropsicològica el grau d'interacció es recupera, i similar al de persones que mai han patit un dany cerebral.
Les interaccions lentes, patològicament incrementades, disminueixen a mesura que es produeix la recuperació i les interaccions ràpides, que havien estat debilitades, s'enforteixen.
Aquest treball representa la primera evidència científica de la correlació entre la reorganització de la interacció cerebral i la millora cognitiva.

Font: El Mundo Digital EFE (2010.07.27)


Segueix el blog des de Facebook
_________________________________
Portal web DIVERSITAT FUNCIONAL
http://www.diversitatfuncional.org/
Bloc LES TIC I LA DISCAPACITAT
http://discapacitat.diversitatfuncional.org/