RSS2.0

LES TIC I LA DISCAPACITAT

Blog destinat a difondre i assessorar sobre les noves tecnologies de la comunicació i la informació per a les persones amb discapacitat i/o amb necessitats educatives especials.

LEER LA VERSIÓN DEL BLOG EN ESPAÑOL
READ BLOG IN ENGLISH

DiverTIC allibera els pictogrames de Aumentativa.net

dilluns, 30 de novembre de 2009

L'Associació Nacional de Tecnologia Educativa per a la Diversitat (DiverTIC) ha alliberat recentment els pictogrames d'un dels seus projectes més emblemàtics: Aumentativa.net.


Aumentativa.net constitueix un complet espai de recursos per a la comunicació augmentativa que integra un diccionari pictogràfic i fotogràfic propi, materials per a descarregar o visionar en línia, base pictogràfica i fotogràfica, unitats didàctiques multimèdia, animacions, generació automàtica de materials multimèdia en línia , generació automàtica de materials curriculars impresos, actualització setmanal dels pictogrames i imatges, sol licitud de pictogrames a la carta, etc.

La galeria pictogràfica, integrada per més de 6500 pictogrames, ens pot ser molt útil per a la realització de materials i recursos didàctics amb pictogrames (contes adaptats, agendes escolars, rutines, senyalització d'espais, panells de comunicació ...). El sistema permet a més el control d'altres paràmetres de visualització del pictograma.

Així, al prémer sobre Opcions d'Pictograma, podem visualitzar el pictograma en qualsevol dels seus modes de presentació, o bé visualitzar la o les fotografies, canviar la mida o canviar el color principal de l'pictograma, en el cas del pictograma visualitzat a opció de " alt contrast "podrem canviar també el color del fons. L'opció "Bordes" ens permetrà visualitzar el pictograma o fotografia seleccionat/ada amb o sense vores, assignar un color i un gruix a la vora, canviar el color de l'alt contrast i fins i tot afegir-hi la glossa i aquesta, al seu torn, en majúscules o minúscules. Des de l'opció Textos podrem triar entre visualitzar el pictograma o fotografia sense text o amb text. En aquest últim cas, disposarem de l'opció majúscules o minúscules, amb diferents tipus de lletra en cada un d'ells i una cosa molt interessant és l'opció de canviar el nom d'acord als nostres interessos el pictograma o imatge seleccionat, escrivint directament el nou nom a assignar. Aquesta última possibilitat és especialment interessant no només per al treball de plurals, augmentatius, diminutius o localismes sinó també per a l'ensenyament de l'espanyol com a segona llengua.
A la galeria pictogràfica lliure s'accedeix des de la pàgina inicial: http://www.aumentativa.net/.

Per als subscriptors s'inclouen serveis de valor afegit com el generador automàtic de frases, contes o activitats multimèdia entre d'altres. Els pictogrames es poden utilitzar lliurement sempre que sigui amb finalitats educatives sense ànim de lucre i es reconegui l'autoria dels mateixos.

_________________________________
Portal web DIVERSITAT FUNCIONAL
Blog LAS TIC Y LA DISCAPACIDAD