RSS2.0

LES TIC I LA DISCAPACITAT

Blog destinat a difondre i assessorar sobre les noves tecnologies de la comunicació i la informació per a les persones amb discapacitat i/o amb necessitats educatives especials.

LEER LA VERSIÓN DEL BLOG EN ESPAÑOL
READ BLOG IN ENGLISH

Accessibilitat Web i aprenentatge per a totes les persones

dilluns, 4 de maig de 2009

Data de celebració: 08/07/2009 al 10/07/2009.

Curs d'estiu de la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED), dirigit per D. Jesús González Boticario i D. Alejandro Rodríguez Ascaso, que se celebrarà en Plasencia entri el 8 i el 10 de juliol de 2009 .

D'acord amb les directives d'e-inclusió de les administracions espanyola i europea, així com amb la legislació vigent, la Universitat Espanyola ha de respondre al repte de la diversitat creixent de persones que s'incorporen a processos d'educació superior, en els quals les tecnologies web estan cada vegada més presents.Aquesta diversitat inclou factors com l'edat, la (dis)capacitat o diversitat funcional o l'experiència tecnològica prèvia. La majoria de les sol·licituds realitzades per aquests estudiants s'emmarquen en el paradigma conegut com ''Aprenentatge Permanent''. No obstant això, i de forma sorprenent considerant la realitat social de la nostra universitat, és un fet que els estudiants han d'afrontar barreres socials, físiques, sensorials o cognitives per a accedir als estudis universitaris. Així mateix, els professionals de la universitat manquen en moltes ocasions dels recursos necessaris per a proporcionar l'atenció adequada. Aquest curs pretén concretar els principis que sustenten les bones pràctiques per a eliminar aquestes barreres, incloent les experiències de grups d'usuaris així com de professionals, en el desenvolupament dels serveis i recursos d'aprenentatge per a totes les persones.
Es farà especial èmfasi en tots aquells processos que, relacionats amb l'accessibilitat a la Web i als recursos electrònics, tenen com objectiu millorar les condicions en les quals s'ensenya i s'aprèn.

Més informació:
Secretaria de Cursos d'Estiu de la Universitat Nacional d'Educació a Distància
Apartat de Correus 60.155
28080 MADRID
Tel: 91 398 80 84 / 91 398 75 97
Fax: 91 398 75 94
Correu electrónico: cverano@adm.uned.es
Pàgina web: http://www.uned.es/cursos-verano
Pàgina Web: http://apliweb.uned.es/cverano/cursos.asp?idcurso=105
Font: SID: http://sid.usal.es/mostrarficha.asp?ID=33808&Fichero=1.3
___________________________________
Portal web DIVERSITAT FUNCIONAL
Blog LES TIC I LA DISCAPACITAT
http://www.diversitatfuncional.org/