RSS2.0

LES TIC I LA DISCAPACITAT

Blog destinat a difondre i assessorar sobre les noves tecnologies de la comunicació i la informació per a les persones amb discapacitat i/o amb necessitats educatives especials.

LEER LA VERSIÓN DEL BLOG EN ESPAÑOL
READ BLOG IN ENGLISH

Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat -3 de desembre

dimecres, 3 de desembre de 2008

Tema de 2008: "Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat: Dignitat i justícia per a tots".

La celebració anual, el 3 de desembre, del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat té per objecte sensibilitzar a l'opinió pública sobre les qüestions relacionades amb la discapacitat i mobilitzar el suport a la dignitat, els drets i el benestar de les persones amb discapacitat. També es proposa promoure la presa de consciència sobre els guanys que es derivarien de la integració de les persones amb discapacitat en tots els aspectes de la vida política, social, econòmica i cultural. El tema del Dia es basa en l'objectiu del plaer ple i efectiu dels drets humans per les persones amb discapacitat i la seva participació en la societat en igualtat de condicions, establert en el Programa d'Acció Mundial per a les Persones amb Discapacitat, aprovat per l'Assemblea General el 1982. En la Resolució 62/127 aprovada per l'Assemblea General, de data 18 de desembre de 2007, es va decidir que el Dia Internacional dels Impedidos, que se celebra cada any el 3 de desembre, passi a dir-se Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.

Com pot observar-se el Dia

* Participació: El compliment|observança del dia proporciona oportunitats de participació de totes les comunitats interessades -institucions governamentals i no governamentals i sector privat- centrant l'atenció en mesures catalítiques i innovadores per millorar l'aplicació de les normes internacionals relatives a les persones amb discapacitat. Les escoles, universitats i institucions similars poden fer aportacions especials per sensibilitzar les parts interessades i promoure la seva presa de consciència referent als drets socials, culturals, econòmics, civils i polítics de les persones amb discapacitat.
* Organització: Poden celebrar-se fòrums, debats públics i campanyes d'informació en suport del Dia, centrant l'atenció en qüestions i tendències relacionades amb la discapacitat i en les formes que les persones amb discapacitat i les seves famílies poden assolir estils de vida independents, mitjans|medis de vida sostenibles i seguretat financera.
* Celebració: Poden planificar-se actuacions en diversos llocs per donar a conèixer -i celebrar- les aportacions de les persones amb discapacitat a les societats en les quals viuen, així com intercanvis d'experiències i diàlegs centrats en la diversitat d'aptituds, interessos i aspiracions de les persones amb discapacitat.
* Adopció de mesures: Un objectiu important del Dia és l'adopció de mesures pràctiques per impulsar l'aplicació de les normes internacionals relatives a les persones amb discapacitat i promoure la seva participació en condicions d'igualtat en la vida social i el desenvolupament. Els mitjans de comunicació poden fer aportacions especialment importants al compliment del Dia -i durant la resta de l'any- referent a la presentació apropiada dels progressos i obstacles en l'aplicació de polítiques, programes i projectes relacionats amb la discapacitat i la sensibilització de l'opinió pública sobre les aportacions de les persones amb discapacitat.


* Per a més informació, se serveixin posar-se en contacte amb:

Departament d'Assumptes Econòmics i Socials
Divisió de Política Social i Desenvolupament Social
Seu de les Nacions Unides
Two United Nations Plaza, 13 th Floor
New York, N.Y. 10017
Fax: 1 (212) 963-3062

Font: Nacions Unides

http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=552