RSS2.0

LES TIC I LA DISCAPACITAT

Blog destinat a difondre i assessorar sobre les noves tecnologies de la comunicació i la informació per a les persones amb discapacitat i/o amb necessitats educatives especials.

LEER LA VERSIÓN DEL BLOG EN ESPAÑOL
READ BLOG IN ENGLISH

Sistema alfabètic que permeteix a les persones sordes traduir obres literaries al llenguatje de signes

dilluns, 17 de novembre de 2008

EFE (16/11/2008)

Un grup d'investigadors de la Universitat d'Alacant (UA) ha dissenyat el primer Sistema d'Escriptura Alfabètic (SEA) que pot aplicar-se en un ordinador i que permet als sords traduir obres literàries i documents al llenguatge de signes.

El director de la Biblioteca Virtual de Signes de la Miguel de Cervantes i professor de llenguatge de signes, Àngel Ferrer, ha explicat a EFE que fins ara s'havien creat sistemes d'escriptura icònics, com el Sign Writting, que no permet processar-lo en un ordinador, i ha indicat que el SEA consisteix en la definició dels signes mitjançant els símbols alfabètics.
"El repte d'aquest sistema d'escriptura és demostrar que el llenguatge de signes és una llengua natural", segons Herrero, que ha destacat la importància del projecte quant a la seva aplicació en l'àmbit literari.
Així, la Biblioteca de Signes de la Miguel de Cervantes, amb seu en l'UA, ofereix la possibilitat de què un intèrpret signe l'obra escollida en una finestra que s'obre a la pantalla de l'ordinador, a més de poder llegir el text en SEA.
Aquest sistema possibilitarà traduir més texts a la llengua de signes, ja que l'elaboració d'un vídeo amb intèrpret és molt costosa, tant en temps com en diners, en requerir la disposició d'un ampli equip tècnic i d'un laboriós procés de gravat, edició i posada a disposició a la Xarxa.
També s'ha dissenyat perquè sigui aplicable a totes les llengües de signes existents al món, de les quals hi ha 120 variants reconegudes, dues d'elles a Espanya.
De fet, Herrero ha assegurat a EFE que ha rebut encàrrecs per elaborar el SEA de les llengües de signes de Colòmbia i altres països de Sud-amèrica.
El primer text en SEA es va publicar el 2004 dins de la Biblioteca Virtual de Signes de la Miguel de Cervantes i, segons l'investigador, una persona sorda podria emprar aquest sistema amb normalitat a les dues setmanes de començar a aprendre-ho.
Tanmateix, ha admès a Efe que existeixen reticències per part d'un sector de la comunitat de sords i, sobretot, d'alguns pares de nens amb discapacitat auditiva perquè "creïn que l'aprenentatge del SEA pot interferir en el de la utilització gestual de la llengua de signes".
"L'escriptura és l'essència de les llengües, doncs possibilitat la seva normalització i estandardització", segons Herrero, qui considera que el SEA pot contribuir que l'ús de la llengua de signes es reguli de manera oficial, ja que cada comunitat de sords sol tenir gests propis i diferents dels d'altres grups d'usuaris. Herrero ha precisat que el SEA és, per ara, "una proposta", encara que la Confederació Nacional de Sords Espanyols va incorporar el sistema en l'última edició del seu diccionari de signes.
A Espanya, hi ha 400.000 usuaris de la llengua de signes, segons dades de la Confederació Nacional de Sords Espanyols facilitades per Herrero.

Font: SID Servei d'informació sobre discapacitat

______________________________________________________________
Diversitat Funcional, blog " Les TIC i la discapacitat (versió en espanyol)
http://discapacitat-es.blogspot.com