RSS2.0

LES TIC I LA DISCAPACITAT

Blog destinat a difondre i assessorar sobre les noves tecnologies de la comunicació i la informació per a les persones amb discapacitat i/o amb necessitats educatives especials.

LEER LA VERSIÓN DEL BLOG EN ESPAÑOL
READ BLOG IN ENGLISH

PROGRAMES EDUCATIUS - JOCS

dimecres, 19 de novembre de 2008

1--2--3 versió 1.0


Aquest programa està basat en el popular joc d'unir els punts numerats donant lloc a la formació de dibuixos. La seva finalitat és reforçar els continguts educatius relatius a la seqüenciació de números (1,2,3 ... 5, 10, 15 ... etc.), l'abecedari (a,b,c... A,B,C ...) i la seqüenciació de determinades paraules (gener, febrer, març .... Dilluns, dimarts ...).

PROGRAMA COMPLET:
http://www.soldetardor.com/jffa/1--2--3.zip
-------------------------------------------------------------------------------------------------
123pint 1.0

Aquest és un programa d'iniciació a l'aprenentatge dels números|nombres. Els números|nombres que treballa són: 1,2,3,4,5,6,7,8,9. A través de diverses proves l'usuari es familiaritza amb la forma, el so i la quantitat que representa cada número|nombre.

PROGRAMA COMPLET:
http://www.soldetardor.com/jffa/123pint.zip
-------------------------------------------------------------------------------------------------
3 en ratlla

Es tràfic del clàssic joc del TA-TE-TU, en el que les fitxes de cada jugador són gossos i gats.

PROGRAMA COMPLET:
http://www.indicedejuegos.com/juegosgratis/w_3raya.exe
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ABC Pint 2.0

És un programa pensat per a qui s'inicia en l'escriptura. Consisteix a escriure els noms representats per fotos o dibuixos pintant les lletres en ordre. Les lletres poden ser pintades amb diferents colors després de fer click a la barra cromàtica. També permet a l'usuari conèixer els sons de les lletres, a més de preguntar-nos quina lletra correspon a cada so. Disposa d'imatges i animació.

PROGRAMA COMPLET:
http://www.soldetardor.com/jffa/abcpint.exe
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitats en LogoWriter

Es tracta d'una sèrie d'activitats per a diversos nivells. Algunes van ser programades per a la presentació d'un tema (usant la pantalla com a pizarrón multicolor), altres per a l'exercitació abundant o per al repàs mesos més tard. En alguns casos els exercicis estan relacionats amb contes o cançons coneguts, per això no donen majors explicacions del text.

PROGRAMA COMPLET:
http://www.antoniosacco.com.ar/soft/logo_lincoln_1.exe

MANUAL:
http://www.antoniosacco.com.ar/docu/manual_logowr.zip
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Adaptacions Mates

Es tracta d'una barra d'eines per a Word, que té com a finalitat facilitar a l'alumne amb limitacions motrius la resolució d'exercicis bàsics de matemàtica aprofitant algunes de les possibilitats que brinda Word. Entre aquestes eines es troben: grillas, formularis de càlcul, col·leccions de problemes i calculadora. Web: http://www.xtec.es/dnee/satieee/0304/sessio3/adaptacions_mates.htm.

PROGRAMA COMPLET:
http://www.antoniosacco.com.ar/soft/adapmat_es.exe
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Africa

Joc que consisteix a mantenir volant una avioneta pel desert el major temps possible, utilitzant el teclat per esquivar els obstacles.

PROGRAMA COMPLET:
http://www.indicedejuegos.com/juegosgratis/w_africa.exe
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ApoloClic

És una aplicació desenvolupada amb el programa Clic l'objectiu del qual és el suport en l'ensenyament de la lecto-escriptura a base d'ajuts gràfics. Les activitats més importants que incorpora són: relacionar síl·labes amb dibuixos, relacionar paraules amb dibuixos o viceversa, completar paraules amb les síl·labes que falten, formar paraules a partir de síl·labes donades, completar frases, associar paraules minúscules amb les majúscules corresponents, entre d'altres.

VERSIÓ DEMO:
http://perso.wanadoo.es/postigoaula/apolocli/apolodem.exe

VERSIÓ COMPLETA - Sol·licitar a:
emob0000@encina.pntic.mec.es
-------------------------------------------------------------------------------------------------
BabyToons

Es tracta d'una col·lecció de jocs que serveix per ensenyar didàcticament conceptes bàsics tals com a dalt-a baix, feliç-trist, com així també els colors i les formes, entre d'altres. El programa va ser desenvolupat en idioma anglès.

PROGRAMA COMPLET:
http://www.littlerascals.ca/downloads/babytoon.exe

VERSIÓ ON LINE:
http://www.toddletoons.com/GuestPlay.asp
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Bla, bla, bla...

Aquest programa intenta contribuir al desenvolupament de l'expressió oral de l'usuari, amb l'ajuda d'un suport visual important. L'aplicació es compon d'un conjunt d'activitats lingüístiques el nucli fonamental de les quals és la frase. Les frases es refereixen a accions realitzades per quatre subjectes (una nena, un nen, un gos i un colom) en cinc contexts diferents: el carrer, la cuina, el menjador, el dormitori i el jardí. Disposa de quatre nivells d'execució. Inclou activitats relacionades amb: Aprenentatge de la simbologia, Animar context, Leer frases, Completar frases i Construir frases.

PROGRAMA COMPLET:
http://www.pntic.mec.es/recursos/pntic98/programas/bla.zip
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Calkulo 1.1

Aquest programa té com objectivo potenciar la capacitat del càlcul bàsic: suma, resta, multiplicació i divisió. Per fer-ho més atractiu, el programa es desenvolupa en un entorn de competició, on dos jugadors hauran de mesurar-se la rapidesa que tenen fent operacions.

PROGRAMA COMPLET:
http://www.soldetardor.com/jffa/calkulo.zip

Quantitats

Aquest senzill programa pretén desenvolupar la coordinació visomotora, les operacions de classificació i seriació. Així mateix reforça el concepte de quantitat i ordenació.

PROGRAMA COMPLET:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/
programa_cantidades.php3/cantidad.zip
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Cares

Divertit joc que consisteix a canviar les cares dels personatges utilitzant el mouse.

PROGRAMA COMPLET:
http://www.indicedejuegos.com/juegosgratis/w_caras.exe
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Clic 3.0

És una plataforma per a la realització d'activitats educatives, com ser associacions, trencaclosques, exercicis de text, paraules creuades, etc. La versió més actual del programa és JClic, totalment compatible amb els materials creats amb Clic 3.0.

PROGRAMA COMPLET:
http://clic.xtec.net/dist/clic/clic30es.exe

MANUAL:
http://clic.xtec.net/dist/clic/clic30es.pdf
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Acoloreix 4.0

Aquest programa permet pintar, dibuixar línies i traçats rectes a partir de diferents dibuixos fent molt atractiu l'ús del mouse. És intuïtiu i fàcil d'usar. Permet canviar, eliminar i afegir nous dibuixos.

PROGRAMA COMPLET:
http://www.soldetardor.com/jffa/colorea4.zip

VERSIONS ANTERIORS (preferides per alguns usuaris):
3.0: http://www.soldetardor.com/jffa/colorea3.zip
2.0: http://www.soldetardor.com/jffa/colorea2.zip
1.0: http://www.soldetardor.com/jffa/colorea1.zip
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Comeletras

En aquest senzill programa l'usuari ha de reconèixer totes i cada una de les lletres que formen part de la paraula que apareix en la part inferior. S'ha de completar el major nombre de paraules en el temps assignat pel programa.

PROGRAMA COMPLET:
http://www.capraro.com.ar/Programas/Comeletras.exe

GUIA:
http://perso.wanadoo.es/postigoaula/comeletr/comeleg.zip
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Destroyer (Batalla Naval)

Aquest programa no és més que la versió informàtica del conegut joc d'enfonsar vaixells. En ell, apareixen dues quadrícules, en una de les quals haurem de situar la nostra pròpia flota. I en l'altra, on haurem d'efectuar els trets amb els quals enfonsar al contrari. Quan encertem, la casella es marcarà de vermell|roig i generarà una animació.

PROGRAMA COMPLET:
http://www.entrebits.com/descargas/download/destroyer-for-windows/2002-v-3_01/d4w2002s.exe
-------------------------------------------------------------------------------------------------
DibuGeo 1.1

Es tracta d'un programa d'iniciació al dibuix tècnic. Les seves característiques més destacables són: permet treballar 10 dibuixos alhora, treballa la simetria, té l'ajuda d'una reixeta i dibuixa polígons regulars i no regulars.

PROGRAMA COMPLET:
http://www.soldetardor.com/jffa/dibugeo.zip
-------------------------------------------------------------------------------------------------
En dibuixa 1, 2, 3 i 4

Col·lecció de dibuixos per acolorir. Aquests programes pretenen desenvolupar la coordinació visomotora i la de figura-fons, reforçant el reconeixement dels colors. La majoria de les operacions que es realitzen van acompanyades d'un reforç sonor.

DIBUIXA 1:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/descarga/dibuja1.zip

DIBUIXA 2:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/descarga/dibuja2.zip

DIBUIXA 3:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/descarga/dibuja3.zip

DIBUIXA 4:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/descarga/dibuja4.zip

ARXIU|ARXIVAMENT D'AJUDA:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/publicaciones/55321/libpri19.pdf
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Dicty 2.0

És un programa que genera dictats, i està pensat perquè l'usuari millori el seu nivell ortogràfic. Consisteix a escoltar la paraula o frase que ens diu l'ordinador per a després intentar escriure-la correctament. Permet canviar, eliminar i afegir exercicis. Disposa d'imatges i animació.

VERSIÓ AMB VEU DE ROBOT:
http://www.soldetardor.com/jffa/dicty.exe

En la versió que no disposa de la veu tipus robot, tots els exercicis han de tenir el seu so associat.

VERSIÓ SENSE VEU DE ROBOT:
http://www.soldetardor.com/jffa/dicty2.exe
-------------------------------------------------------------------------------------------------
DIV 1.0

Aquest programa té com a finalitat la pràctica de la divisió. Ull, no ensenya a dividir, sí en canvi, ajuda a dirigir la pràctica de la divisió. Té tres nivells de dificultat segons sigui el divisor d'1, 2 o 3 xifres i dividend de 4, 5 o 6 xifres respectivament.

PROGRAMA COMPLET:
http://www.soldetardor.com/jffa/div.zip
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Dubidú 1.0

Aquest programa té com a objectiu que l'usuari descobreixi la imatge que hi ha oculta.

PROGRAMA COMPLET:
http://www.soldetardor.com/jffa/dubidu.zip
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Escric

Aquest programa permet aprendre a escriure i a utilitzar un editor de texts. L'objectiu principal és el de funcionar com una eina informàtica per a l'aprenentatge de l'escriptura cal·ligràfica. Com|Com a objectius secundaris estan la correcció de text, impressió, inclusió de so, d'imatges, de vídeo, etc.

PROGRAMA COMPLET:
http://www.uco.es/investiga/grupos/eatco/Paginas/EATCO/programas/windows/escribow.zip
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Fruites

Aquest programa té com a objectiu, a través de diferents jocs amb les "fruites", desenvolupar la capacitat d'atenció, percepció, discriminació, memòria, i comprensió, així com estratègies d'exploració i tempteig. També pretén potenciar la capacitat de relacionar la representació gràfica amb la seva expressió escrita, augmentar el nivell de comprensió lectora i adquirir conceptes d'organització espacial, entre d'altres.

PROGRAMA COMPLET:
http://www.pntic.mec.es/recursos/pntic98/programas/modulos.zip
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Futbol 3

Es tracta d'un senzill emulador d'aquest esport; tres contra tres, més l'arquer. L'àrbitre també juga. Es controla per teclat.

PROGRAMA COMPLET:
http://www.indicedejuegos.com/juegosgratis/w_futbol3.exe
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Futbol 7

Una versió amb scrolling del joc Fútbol 3, però de set contra set i sense àrbitre.

PROGRAMA COMPLET:
http://www.indicedejuegos.com/juegosgratis/w_futbol7.exe
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Geo Pint 2.0

És un programa de geografia. Consisteix a acolorir correctament les zones geogràfiques assenyalades prèviament (països, capitals, ciutats, etc.) en un mapa determinat (Europa, Amèrica, Àfrica, Espanya, etc.), permetent eliminar o afegir nous mapes i modificar tot el relacionat amb ells (banderes, imatges, i texts). El programa no només avalua sinó que a més ensenya d'una manera fàcil i intuïtiva.

PROGRAMA COMPLET:
http://www.soldetardor.com/jffa/geopint2.zip
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Golf 8

Aquest és un senzill simulador d'aquest esport, amb 8 clots i qualificació final.

PROGRAMA COMPLET:
http://www.indicedejuegos.com/juegosgratis/w_golf8.exe
-------------------------------------------------------------------------------------------------
JClic

És un entorn per a la creació, realització i avaluació d'activitats educatives multimèdia. És la versió actualitzada del programa Clic i està format per un conjunt d'aplicacions informàtiques que serveixen per realitzar diversos tipus d'activitats educatives: trencaclosques, associacions, exercicis de text, paraules creuades, etc.

JCLIC: És el programa principal, i serveix per visualitzar i executar les activitats. Permet crear i organitzar una biblioteca pròpia de projectes, i escollir entre diversos entorns gràfics i opcions de funcionament.

PROGRAMA COMPLET:
http://clic.xtec.net/jnlp/jclic/player.jnlp

JCLIC AUTHOR: Aquesta eina permet crear i modificar projectes JClic, en un entorn visual molt intuïtiu i immediat. També ofereix la possibilitat de convertir el nou format els paquets fets amb Clic 3.0, i altres prestacions com la publicació de les activitats en una pàgina web o la creació d'instal·ladors de projectes.

PROGRAMA COMPLET:
http://clic.xtec.net/jnlp/jclic/author.jnlp

ACTIVITATS DE DEMOSTRACIÓ: Des d'aquest link poden descarregar-les i integrar-les a la seva biblioteca de projectes

LLOC WEB:
http://clic.xtec.net/db/act_es.jsp?id=2740

JCLIC REPORTS: Aquest mòdul permet gestionar una base de dades en la qual es recopilaran els resultats obtinguts pels alumnes en realitzar les activitats dels projectes JClic. El programa treballa en xarxa i ofereix també la possibilitat de generar informes estadístics dels resultats.

PROGRAMA COMPLET:
http://clic.xtec.net/jnlp/jclic/reportServer.jnlp
-------------------------------------------------------------------------------------------------
KKuentas 2.0

Aquest programa té com objectivo potenciar i augmentar en l'usuari la capacitat de càlcul mental en les operacions bàsiques de suma, resta, multiplicació i divisió.

PROGRAMA COMPLET:
http://www.soldetardor.com/jffa/kkuentas.zip
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Kyodai Mahjongg

Es tracta del famós joc de solitari oriental. L'objectiu consisteix a treure tots els mosaics d'una taula|post, per parells.

PROGRAMA COMPLET:
http://kyodai.com/kyodown.en.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Luisón

Aquest joc consisteix que un personatge atalli a la seva canastra|cistella els ous que les gallines llancen des de la teulada, desplaçant-se d'un costat a l'altre.

PROGRAMA COMPLET:
http://www.indicedejuegos.com/juegosgratis/w_luison.exe
-------------------------------------------------------------------------------------------------
MAM 2.0

Aquest és un programa de trencaclosques. El sistema que utilitza consisteix a portar les peces amb el click del mouse d'un lloc a l'altre fins a completar la imatge. El programa té habilitada la possibilitat de seleccionar el nombre de divisions del trencaclosques a fi d'augmentar o disminuir la seva dificultat. A més, una vegada acabat el trencaclosques, el programa incorpora animació que pot ser editada per l'usuari.

PROGRAMA COMPLET:
http://www.soldetardor.com/jffa/mam2.zip
-------------------------------------------------------------------------------------------------
MarioSoft

És una aplicació per controlar el moviment d'una marioneta per ordinador.

PROGRAMA COMPLET:
http://www.uco.es/investiga/grupos/eatco/Paginas/EATCO/programas/windows/mariow.zip
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Matemàtica Nacho 2.0

És un programa que facilita la realització d'operacions matemàtiques dins de documents creats amb el processador de texts Microsoft Word. Aquest programa funciona dins de Word i, una vegada instal·lat, agrega un botó a la barra d'eines, amb l'ícono d'una carita groga i el títol Nacho. En realitzar un click sobre aquest botó s'obre una finestra que permet ingressar els operands i elegir l'operació matemàtica desitjada. Elegint el botó " = " d'aquesta finestra es dibuixarà automàticament una taula amb l'operació matemàtica indicada, encolumnando les xifres segons correspongui.

PROGRAMA COMPLET:
http://www.antoniosacco.com.ar/soft/mnacho2_inst.exe

MANUAL:
http://www.antoniosacco.com.ar/docu/manual_matematica_nacho.zip
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Mazema 1.1

Es tracta d'un programa que proposa a l'usuari problemes matemàtics que després ha de resoldre. Els problemes han de poder resoldre's amb les operacions bàsiques: suma, resta, multiplicació i divisió. El programa només corregeix el resultat del problema, i disposa d'una pissarra virtual per realitzar les operacions.

PROGRAMA COMPLET:
http://www.soldetardor.com/jffa/mazema.zip
-------------------------------------------------------------------------------------------------
MecaMax 3.0

Aquest programa té com a objectiu la pràctica de la mecanografia. Compta amb els comandos estrictament necessaris per a un maneig fàcil i clar. Té també la particularitat d'informar-nos mentre escrivim sobre la velocitat expressada en pulsacions per minut.

PROGRAMA COMPLET:
http://www.soldetardor.com/jffa/mecamax3.zip
-------------------------------------------------------------------------------------------------
MemMov 3.0

Aquest és un programa que permet potenciar la memòria a través d'un joc amb imatges animades (gif). Es pot jugar sol o en parelles. Permet, a més de buscar imatges iguals, associar dues imatges que estiguin relacionades. Les dues imatges associades a més tenen un so associat. L'usuari pot canviar les imatges predeterminades per altres que desitgi (sempre que siguin gifs).

PROGRAMA COMPLET:
http://www.soldetardor.com/jffa/mem.zip
-------------------------------------------------------------------------------------------------
MemMov+ 1.0

Aquest programa serveix per desenvolupar la memòria a través d'un joc amb imatges animades. La diferència entre MemMov i MemMov+ és que el segon té major nombre de parelles (20, 27, 35 i 44 semblants), el que fa que el jugador necessiti un gran nivell de memòria visual.

PROGRAMA COMPLET:
http://www.soldetardor.com/jffa/memmov+.zip
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Mini Golf

Es tracta d'un divertit joc de mini-golf amb 5 clots i qualificació final.

PROGRAMA COMPLET:
http://www.indicedejuegos.com/juegosgratis/w_minig.exe
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Monopatí

En aquest joc un nen en monopatí ha d'esquivar les pilotes per no ser fet caure.

PROGRAMA COMPLET:
http://www.indicedejuegos.com/juegosgratis/w_monopat.exe
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Música

Es tracta d'un joc tipus test en el qual cal reconèixer instruments pel seu so o per la seva imatge, així com els autors de peces de música clàssica o de música moderna.

PROGRAMA COMPLET:
http://www.indicedejuegos.com/juegosgratis/w_musica.exe
-------------------------------------------------------------------------------------------------
New Pong

Consisteix en una adaptació del clàssic ping-pong amb alguns efectes de so.

PROGRAMA COMPLET:
http://www.indicedejuegos.com/juegosgratis/w_npong.exe
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Números

Aquest és un joc de memòria en el qual cal aparellar números senzills a partir del dígit, de la quantitat o del nom en espanyol o en anglès.

PROGRAMA COMPLET:
http://www.indicedejuegos.com/juegosgratis/w_num.exe
-------------------------------------------------------------------------------------------------
PedaZZitos 1.2

Aquest programa té com objectivo ajudar a comprendre les nocions més bàsiques de les fraccions. Permet l'ensenyament i la pràctica de les operacions més elementals com la multiplicació, la divisió, simplificar, amplificar, la suma i la resta, a més de la representació gràfica d'una fracció. El sistema que utilitza exigeix que tot el procés es realitzi amb el mouse. Els números|nombres s'aconsegueixen prement els botons del programa.

PROGRAMA COMPLET:
http://www.soldetardor.com/jffa/pedazzitos.zip

EXERCICIS:
http://www.soldetardor.com/jffa/ejercicios.doc
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Platets Voladors 1.0.11

Joc dels Plats Voladors. És el joc clàssic en el qual s'ha d'anar disparant contra unes naus que van sortint per la part superior de la pantalla. La seva versió PlatetsVoladorsPerScan.exe és el mateix programa que funciona mitjançant un sistema d'escombrada automàtica.

PROGRAMA COMPLET:
http://www.xtec.es/~jlagares/download/platvola.zip
-------------------------------------------------------------------------------------------------
PQgrama 1.0

Es tracta d'un programa de sopa de lletres, que té com objectivo l'adquisició de vocabulari a partir de l'associació de les imatges i les paraules que es representen. La varietat de nivells permetrà adaptar-se a les exigències diverses de cada usuari.

PROGRAMA COMPLET:
http://www.soldetardor.com/jffa/pqgrama.zip
-------------------------------------------------------------------------------------------------
RompeKOKOS 1.0

Aquest programa és un trencaclosques pensat per a tot nivell d'usuaris. El sistema que utilitza consisteix en el desplaçament de files i columnes fins a aconseguir la imatge correcta. Tot un repte! També té habilitades les possibilitats per seleccionar el nombre de columnes i el nombre de files a fi d'augmentar o disminuir la seva dificultat.

PROGRAMA COMPLET:
http://www.soldetardor.com/jffa/rompekokos.zip