RSS2.0

LES TIC I LA DISCAPACITAT

Blog destinat a difondre i assessorar sobre les noves tecnologies de la comunicació i la informació per a les persones amb discapacitat i/o amb necessitats educatives especials.

LEER LA VERSIÓN DEL BLOG EN ESPAÑOL
READ BLOG IN ENGLISH

PROGRAMES D'AVALUACIÓ

dimecres, 19 de novembre de 2008

Avaluator 3.0

Programari està dissenyat per avaluar alumnes de diferents nivells. És un programa que consta de dues aplicacions: un editor pensat per formular les preguntes de control i un programa que pregunta i avalua els continguts formulats per l'editor.

El programa edita i pregunta 5 tipus de qüestions:
- Tipus test
- Tipus pregunta amb resposta curta
- Tipus pregunta referida a una imatge amb resposta curta
- Tipus pregunta referida a acolorir una zona d'un gràfic
- Tipus pregunta referida a la comprensió d'un petit text.

PROGRAMA COMPLET:
http://www.soldetardor.com/jffa/avaluator30.zip

Avaluació del funcionament visual - INCI

Programa multimèdia que proporciona a persones amb baixa visió una sèrie d'exercicis visuals que el condueixin a desenvolupar al màxim el seu potencial i aconseguir un nivell òptim de funcionalitat. Està dividit en 14 sessions, les quals van augmentant el nivell de complexitat visual i perceptiva.

PROGRAMA COMPLET:
http://www.inci.gov.co/dload.php?opc=D&c=66

Mirar i Tocar 1

Programa dissenyat per recolzar estratègies d'avaluació objectiva per a diferents nivells de visió en persones amb discapacitats múltiples. Permet al professional presentar a l'alumne imatges de diverses formes, mides i colors, perquè ell determini quins en veu mitjançant la utilització d'un switch (pulsador), el teclat o un click del mouse. Al seu torn, els informes generats pel programa permeten avaluar altres aspectes com, per exemple, la velocitat de resposta per a l'ús del switch. També es pot utilitzar el programari per generar estímuls, com a eina de causa-efecte, i recolzar altres estratègies educatives, de rehabilitació, etc.

PROGRAMA COMPLET:
http://www.antoniosacco.com.ar/soft/myt1_inst.exe

MANUAL:
http://www.antoniosacco.com.ar/docu/mirarytocar1.hlp