RSS2.0

LES TIC I LA DISCAPACITAT

Blog destinat a difondre i assessorar sobre les noves tecnologies de la comunicació i la informació per a les persones amb discapacitat i/o amb necessitats educatives especials.

LEER LA VERSIÓN DEL BLOG EN ESPAÑOL
READ BLOG IN ENGLISH

OBRA SOCIAL "LA CAIXA" A TERRES DE L’EBRE I TARRAGONA

dimecres, 5 de novembre de 2008

L’Associació Parkinson Terres d’Ebre impulsa el programa “Massatge terapèutic” amb l’objectiu de disminuir la simptomatologia dels efectes de la malaltia del Parkinson, millorar l’autonomia i donar millora de qualitat de vida i assistencial als malalts de Parkinson. Un especialista en fisioteràpia realitzarà quatre tipus de massatge terapèutic (corporal, limfàtic, facial i de la laringe), destinats a alleugerir els dolors, relaxació muscular, tonificació muscular, millora vascular general, flexibilitat articular, disminució de les contractures i rigidesa, etc, que comporta la malaltia del Parkinson. Aquest especialista durà a terme aquesta teràpia rehabilitadora a la seu de l'associació i als domicilis de dels afectats, ja que en bona part aquestes persones tenen gran dificultat de poder sortir del domicili pel deteriorament físic progressiu que comporta la malaltia, i que a través d'una actuació multidisciplinar aquesta simptomatologia es veu pal•liada i es minimitza el seu deteriorament. Aquest professional formarà part d'un equip multidisciplinar, format per una psicòloga, una assistenta social, una logopeda, dues fisioterapeutes i dues treballadores familiars. Aquest equip realitza reunions periòdiques per tal d'establir i valorar els programes individualitzats de rehabilitació de cadascun dels usuaris per la seva millora assistencial i seguiment i evolució de les diferents teràpies que se'ls porta a terme. D'aquesta manera es dóna la garantia de que els usuaris són valorats de forma periòdica per tal de comprovar com afecten aquestes teràpies rehabilitadores a la seva salut. Al mateix moment, el fisioterapeuta donarà a les famílies unes pautes rehabilitadores per tal de que ho portin a terme amb el seu familiar i així dotar a aquestes famílies d'unes eines beneficioses per les cures del seu familiar. L’Associació Parkinson Terres d’Ebre té com a finalitat millorar la qualitat de vida dels malalts i familiars afectats per Parkinson. Aquesta millora es pretén aconseguir mitjançant l'atenció directa als malalts amb teràpies rehabilitadores, donant suport i formació als seus cuidadors i familiars i, facilitant la comunicació entre entitats i administracions per fer valdre els drets i els interessos d'aquest col•lectiu. La Fundació “la Caixa” col•labora amb aquesta entitat amb 12.500 euros.

L’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Tarragona impulsa la realització d’un programa de tallers d’estimulació cognitiva amb l’objectiu que els malalts rebin una potenciació de les seves capacitats cognitives i paral•lelament, els familiars puguin gaudir d’un servei de respir familiar. El projecte consisteix a destinar un espai comú per als malalts de Alzheimer i altres demències, on puguin realitzar activitats d'estimulació cognitiva, i alhora les famílies puguin gaudir d'unes hores de descans familiar. El projecte de dirigeix als malalts de demència directament i a les seves familiars com segons beneficiaris. Es vol desenvolupar sessions de psicoestimulación a través de tallers de laborterapia, reminiscència, musicoterapia, memòria, etc. Ho portarà a terme personal propi remunerat de AFAT i algun voluntari. També participarà Transportis Amiba para el servei de transport adaptat a través de furgonetes. Es realitzarà en tota Tarragona ciutat i els seus barris perifèrics, sent les instal•lacions del centre cívic del barri de Sant Pere i Sant Pau on es desenvoluparà l'activitat. Generalment els beneficiaris acudeixen a AFAT per mitjà de publicitat, a través d'altres socis o derivats de professionals del camp social i sanitari. El servei es combinarà amb els Grups d'Ajuda Mútua (GAM) per a familiars i altres actes puntuals que AFAT organitzi (celebracions, xerrades, tallers, etc). L’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Tarragona té com a missió facilitar i millorar l'assistència als malalts amb demència per a mantenir una qualitat de vida digna, procurant alhora que els serveis sanitaris, socials i altres poders públics siguin operatius a favor dels propis malalts. Altres objectius són assessorar, informar i educar als familiars en qüestions legals, econòmiques, psicològiques, mèdiques, socials i ètiques. La Fundació “la Caixa” col•labora amb aquesta entitat amb 21.000 euros.

La Fundació Els Tres Arcàngels de Nulles impulsa el programa “Telèfon d’orientació a la tercera edat” amb la finalitat d’informar, orientar i assessorar a les persones gran i als seus familiars i cuidadors. El projecte engloba l'atenció telefònica a partir de la qual aquestes persones poden rebre informació sobre les normatives actuals, de les subvencions existents, dels programes especials per als mateixos, serveis especialitzats existents… Així mateix poden rebre orientació i assessorament respecte als centres residencials d'atenció a persones grans i/o depenents, serveis d'atenció domiciliària, centres de dia, ajudes tècniques existents i convenients. Aquesta informació, assessorament i atenció es realitzarà mitjançant un telèfon gratuït, i mitjançant professionals qualificats per a aquesta atenció. Si en algun cas es precisés la visita domiciliària, acompanyament i/o entrevista també es realitzarà. La Fundació Els Tres Arcàngels se centra en la família com pilar bàsic per a tots les seves finalitats i, en especial, per a la millora de la qualitat de vida de les persones majors, persones amb discapacitat i persones en situació de marginació i/o exclusió social, prioritàriament en l'àmbit rural. La Fundació “la Caixa” col•labora amb aquesta entitat amb 9.700 euros.