RSS2.0

LES TIC I LA DISCAPACITAT

Blog destinat a difondre i assessorar sobre les noves tecnologies de la comunicació i la informació per a les persones amb discapacitat i/o amb necessitats educatives especials.

LEER LA VERSIÓN DEL BLOG EN ESPAÑOL
READ BLOG IN ENGLISH

El Comitè de la Discapacitat vigilarà l'accessibilitat de les web de les grans empreses espanyoles

dimarts, 11 de novembre de 2008

En la web del Servei d'Informació sobre Discapacitat podem llegir: La Crònica Social (10/11/2008)

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (Cermi) establirà un Observatori per comprovar l'accessibilitat per a persones amb discapacitat dels llocs d'Internet de les principals empreses espanyoles.La Llei de Mesures d'Impuls de la Societat de la Informació, aprovada el 2007, estableix que les grans empreses que es relacionin amb els seus usuaris i clients a través de mitjansmedis electrònics hauran de disposar de pàgines web accessibles, obligació que entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2009. El seguiment de l'accessibilitat s'estendrà a sis empreses de cada un dels sectors econòmics de major transcendència social: financer (banca i assegurances), distribució, subministraments essencials (aigua, gas, electricitat), mitjans de comunicació, telecomunicacions i transport. L'incompliment de l'obligació d'accessibilitat de les pàgines d'Internet per part de les empreses pot portar sancions per infracció de la legislació en matèria d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacidad. El Cermi denunciarà a aquelles empreses que, estant obligades per llei, no compleixin, en els terminis previstos, les normes d'accessibilitat dels seus llocs d'Internet. Per a la realització d'aquest observatori digital, el Cermi compta amb una ajuda de l'Imserso i de la Fundació ONCE, amb càrrec al conveni que aquestes dues institucions tenen subscrit per afavorir l'accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

Font: Servei d'Informació sobre discapacitat

___________________________________________________________________
Diversitat Funcional, Blog Les TIC i la Discapacitat http://discapacitat.blogspot.com/