RSS2.0

LES TIC I LA DISCAPACITAT

Blog destinat a difondre i assessorar sobre les noves tecnologies de la comunicació i la informació per a les persones amb discapacitat i/o amb necessitats educatives especials.

LEER LA VERSIÓN DEL BLOG EN ESPAÑOL
READ BLOG IN ENGLISH

Logopedia Escolar Digitalitzada

diumenge, 26 d’octubre de 2008


Una de les novetats que es van presentar en el Congrés Tecnoneet 2008 (1) va ser l'informe Logopèdia Escolar Digitalitzada (2) editat per l'Institut Superior de Formació i Recursos en Xarxa per al Professorat (ISFTIC) (3) (anteriorment conegut com a CNICE, Centre Nacional d'Informació i Comunicació Educativa) del Ministeri d'Educació, Política Social i Esport (MEPSYD) (4) d'Espanya.

El tema central de l'informe és el tractament de les necessitats educatives especials derivades de problemes del llenguatge, la parla i la comunicació i dutes a terme amb ajuda de les noves tecnologies. L'objectiu és donar a conèixer els diferents recursos informàtics existents actualment i que poden servir-nos com a element d'intervenció i tractament en els problemes de la logopèdia, tant escolar com clínica.

El seu autor, Gaspar González Rus, és l'actual president de l'Associació Logopèdia Digital (5), i té àmplia experiència investigadora en el tema de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació aplicades als àmbits d'Educació Especial, Audició i Llenguatge.

Enllaços relacionats

(1) Enllaç a Congrés Tecnoneet 2008: http://congreso.tecnoneet.org/
(2) Enllaç a Informe Logopèdia Escolar Digitalitzada: http://ares.cnice.mec.es/informes/18/index.htm
(3) Enllaç a Institut Superior de Formació i Recursos en Xarxa per al Professorat (ISFTIC): http://www.cnice.mec.es/
(4) Enllaç a Ministeri d'Educació, Política Social i Esport (MEPSYD): http://www.mepsyd.es/.
(5) Enllaç a Associació Logopèdia Digital: http://www.logopediadigital.org/

Escrit per: Javier Soto a: http://tecnologiaydiscapacidad.es