RSS2.0

LES TIC I LA DISCAPACITAT

Blog destinat a difondre i assessorar sobre les noves tecnologies de la comunicació i la informació per a les persones amb discapacitat i/o amb necessitats educatives especials.

LEER LA VERSIÓN DEL BLOG EN ESPAÑOL
READ BLOG IN ENGLISH

Descobrir

dimecres, 16 de juliol de 2008

Descripció

Descobrir ha estat dissenyat per treballar l'atenció, estimulació, observació de reacció, etc. especialment en nens que presentin DMyP (discapacitats múltiples i profundes). El programari pot utilitzar-se mitjançant un switch (pulsador o commutador) estàndard connectat a un mouse adaptat, o directament a través del clic del mouse.

El programa permet treballar sobre els següents aspectes (entre d'altres):

. Consciència bàsica de la pantalla
. Seguiment visual
. Observació de les reaccions de l'alumne davant les accions a la pantalla
. Estímul de l'acció a l'activar un commutador o el mouse
. Sentit de causa i efecte
. Consciència de la contingència (comprensió entre l'acció sobre el switch i la reacció de la computadora)
. Valoració del nivell de resposta a la contingència
. Anticipació

Distribució

Aquest programa és programari lliure i, com a tal, pot ser utilitzat, copiat, i fins i tot modificat, sempre que es mantingui l'autoria i aquesta llicència.

Es distribueix sota la llicència GPL ("GNU Public License", versió 3). Vostè pot redistribuir-lo i/o modificar-lo sota els termes d'aquesta llicència tal com ha estat publicada per la Free Software Foundation en la versió 3 o qualsevol versió posterior.

Ha estat creat amb l'esperança que sigui útil, però sense cap garantia.

Manual

El manual d'usuari (en espanyol i portuguès, fins al moment) s'instal·la automàticament junt amb el programa i pot ser visualitzat des d'aquest últim, però a més pot ser descarregat des d'aquesta pàgina en format HLP (arxius|arxivaments d'ajuda clàssica de Windows).

La traducció del manual al portuguès va ser realitzada per la professora Rui Fernandes.

Si desitja guardar els manuals sense visualitzar-los, oprimeixi el botó dret del mouse sobre l'enllaç i elegeixi l'opció "Guardar enllaç com" o "Guardar destinació|destí com a".

Manual en espanyol de la versió 4.0 (144 Kb)

Manual en português de la versió 3.0 amb modificacions (142 Kb)

Requeriments tècnics


Descobrir funciona a qualsevol computadora de tipus PC compatible amb les següents característiques (com a mínim):

. almenys 32 Mb de memòria RAM
. almenys 2 Mb d'espai al disc rígid
. Windows 95, 98, Me, XP, 2000 o Vista
. (opcionalment) un botó, connectat a un mouse adaptat
. (opcionalment) una pantalla tàctil
. (opcionalment) una pissarra digital interactiva (PDI)

Descàrrega i instal·lació


Per instal·lar el programari ha de descarregar l'arxiu|arxivament instal·lador i obrir-lo amb doble clic. El programa el guiarà durant la resta del procés d'instal·lació (en general n'hi ha prou amb pressionar tres vegades la tecla Enter).

La desinstal·lació pot realitzar-se des del Plafó de Control de Windows o obrint novament l'instal·lador i elegint l'opció "Remove" o "Eliminar".

Programa instal·lador (1.3 Mb)

Revisions i actualitzacions

A continuació s'esmenten les últimes revisions i actualitzacions que s'han realitzat al programari des de la seva creació:

. juliol de 2008: versió 4.0, amb incorporació de GIFs animats, PNG, retard per a la imatge final i altres millores, a partir de recomanacions de l'equip de Aumentativa.net i el prof. Rui Fernandes. Alliberament del codi font amb llicència GPL.
. maig de 2006: versió 3.0 per a múltiples grups, amb opció de registración i idiomes.
. octubre de 2005: versió 2.5 per a múltiples grups, sense opció de registración.
. agost de 2004: versió 2.0 LE (amb un sol grup).
. maig de 2004: llançament de la versió 1.0.

Per a desenvolupadors


Descobrir va ser programat, fins a la seva versió 4.0, a Microsoft Visual Basic 6.

L'elecció d'aquest llenguatge no respon a una detallada anàlisi de conveniència tècnica o d'una altra índole, sinó que està relacionada exclusivament que es tracta del llenguatge que maneja (mitjanament) l'autor, que és totalment conscient de les seves limitacions i dels inconvenients que implica la utilització de Visual Basic.

Per tant, si algú desitja migrar el programa a un llenguatge més portable, potent, o que presenti qualsevol avantatge respecte a l'actual, la seva col·laboració serà benvinguda.

Codi font (51 Kb)


Notes per a desenvolupadors (43 Kb)


Crèdits

Anàlisi, disseny i programació (fins a la versió 4.0): Antonio Sacco.

Traducció al portuguès: Rui Fernandes. CANTIC

Agraïments: a... Rui Fernandes (de CANTIC, Portugal), Manolo Gómez Villa (del CEE Bon Pastor, a Cieza), a Emilio Ivars Ferrer (de Aumentativa.net), a Javier Soto Pérez (del Servei d'Atenció a la Diversitat de Múrcia), i a tots aquells que treballen incansablement, buscant sempre alternatives, per a l'educació de totes les persones.