RSS2.0

LES TIC I LA DISCAPACITAT

Blog destinat a difondre i assessorar sobre les noves tecnologies de la comunicació i la informació per a les persones amb discapacitat i/o amb necessitats educatives especials.

LEER LA VERSIÓN DEL BLOG EN ESPAÑOL
READ BLOG IN ENGLISH

Solucions per a la qualitat de vida

dimecres, 4 de juny de 2008


Avante, primera edició

Del 5 al 7 de juny de 2008 se celebra Avante, el primer saló multisectorial que promou la creació, desenvolupament i comercialització de noves tecnologies, productes i serveis per a la millora de l’autonomia i la qualitat de vida de les persones. Dirigit a professionals i al públic en general.

El saló reuneix totes les solucions relacionades amb la discapacitat, la dependència i la millora de la qualitat de vida en general.

A continuació tots els sectors professionals que trobarà a Avante. Cada sector conté productes i serveis específics d’una necessitat.
Sectors d’Avante

* Solucions i innovacions tècniques
* Llar i família
* Assistència i serveis especialitzats
* Accessibilitat i mobilitat urbana
* Vida, societat i empresa

Solucions i innovacions tècniques

* Solucions tècniques per augmentar la capacitat física, visual, auditiva i del parla.
* Mobilitat
* Rehabilitació i fisioteràpia
* Telemedicina i atenció a la dependència
* Informació i comunicació
* Equipament sociosanitari

Assistència i serveis especialitzats

* Centres residencials i sociosanitaris (residències, centres de dia, geriàtrics i hospitals)
* Entitats financeres, asseguradores i mútues
* Empreses de certificació, normalització i gestió de qualitat
* Consultores
* Escoles i centres de formació especialitzada
* Premsa tècnica

Vida, societat i empresa

* Fundacions i empreses socialment responsables
* Empreses de selecció de personal i outsourcing
* Associacions i organismes institucionals
* Formació, turisme i lleure

Llar i família

* Equipament i mobiliari
* Teleassistència
* Assistència personal a domicili
* Domòtica
* Robòtica i innovacions tècniques per a les tasques bàsiques de la vida diària.
* Productes de disseny integrat.
* Informació i orientació familiar

Accessibilitat i mobilitat urbana

* Vehicles i transport accessible
* Equipament i noves tecnologies per a edificis i entorns urbans accessibles.
* Sistemes i tecnologies d'informació i comunicació accessibles

Més informació: http://www.salonavante.com/