RSS2.0

LES TIC I LA DISCAPACITAT

Blog destinat a difondre i assessorar sobre les noves tecnologies de la comunicació i la informació per a les persones amb discapacitat i/o amb necessitats educatives especials.

LEER LA VERSIÓN DEL BLOG EN ESPAÑOL
READ BLOG IN ENGLISH

EmuClic (Versió 1.6)

dijous, 5 de juny de 2008


EmuClic converteix l'acció d'un switch (commutador) estàndard, o el so captat per un micròfon, en una o diverses combinacions de tecles o clics del mouse.
Es pot utilitzar a través d'un switch amb una interfície estàndard connectada a la computadora en un port sèrie, o a través d'un simple micròfon connectat a la placa de so.
L'objectiu del programa és emular diverses funcions del teclat o del mouse, de manera que cada vegada que s'accioni el switch o es generi so, la computadora interpreti que s'ha pressionat determinada tecla, realitzat un clic amb el mouse, etc. D'aquesta forma, qualsevol programa que esperi la pressió d'aquesta tecla reaccionarà a l'acció del commutador o el so.
Treballa en manera resident, sense interferir amb l'execució d'altres programes, i està destinat a funcionar en conjunt amb altres aplicacions.
Aquest programari va ser desenvolupat a partir del programa Switch to Clic, la primera versió del qual ha estat dissenyada i implementada al juny de 2001. La versió 1.6 va ser alliberada al maig de 2007.

El mòdul de reconeixement de so utilitza el TotiPmSpeechRecognitionEngine, creat per Jordi Lagares Roset.

La seva distribució és totalment gratuïta, i funciona correctament en Windows 98, M i XP (amb Windows 2000, algunes computadores poden no reconèixer el so).

Manual

Des d'aquesta pàgina es pot descarregar el manual en format .HLP
Si desitja guardar el manual sense visualitzar-lo, oprimeixi el botó dret del mouse sobre ell i trii l'opció "Guardar destinació com".

Instal•lació

Per a instal•lar "EmuClic" cal seguir el següent procediment:

1. Si ja té una versió anterior de "EmuClic" instal•lada en la seva computadora és convenient (encara que no imprescindible) desinstal•lar-la abans de continuar. Per a això, en Windows anar A Inici, Configuració, Panell de Control, Agregar o treure programes.

2. Descarregar l'arxiu "emuclic16inst.exe" i obrir-lo amb doble clic. El programa ho guiarà durant la resta del procés d'instal•lació.

Nota: Si per alguna raó el programa instal•lador no pogués acabar el procés correctament, pot provar descarregant, descomprimint i utilitzant la versió executable ("emuclic16.zip").

Programa instal•lador (2.3 Mb)


Versió executable comprimida (2 Mb)


Manual: Arxiu .HLP (535 Kb)