RSS2.0

LES TIC I LA DISCAPACITAT

Blog destinat a difondre i assessorar sobre les noves tecnologies de la comunicació i la informació per a les persones amb discapacitat i/o amb necessitats educatives especials.

LEER LA VERSIÓN DEL BLOG EN ESPAÑOL
READ BLOG IN ENGLISH

Diversitat Funcional, un nou terme per a la lluita per la dignitat en la diversitat de l'ésser humà.

dimecres, 28 de maig de 2008

Les dones i homes amb diversitat funcional constitueixen un col·lectiu que ha sigut discriminat d'una forma diferent a la resta dels col·lectius que també han sofert o sofreixen discriminació (dones, persones de raça negra, indígenes, immigrants, etc).
Aquesta discriminació s'ha portat a terme inclòs dins d'aquests mateixos col·lectius, que també s'han oblidat d'incloure en la seva lluita els seus propis membres amb diversitat funcional.
Els termes limitants o despectius utilitzats per a denominar al col·lectiu de dones i homes amb diversitat funcional jugen un paper fonamental en el reforç de la minusvaloració, i, per tant, en el manteniment de dita discriminació.
Aquest article pretén proposar un nou terme per a denominar al grup de dones i homes "dones i homes amb diversitat funcional", que representen el 10% de la humanitat més oblidada i discriminada al llarg de la història en casi la totalitat de les societats humanes.

Aquí penjo un article on expliquen molt bé aquest canvi de terminologia.
Diversitat Funcional