RSS2.0

LES TIC I LA DISCAPACITAT

Blog destinat a difondre i assessorar sobre les noves tecnologies de la comunicació i la informació per a les persones amb discapacitat i/o amb necessitats educatives especials.

LEER LA VERSIÓN DEL BLOG EN ESPAÑOL
READ BLOG IN ENGLISH

GUÍA "¡PREGÚNTAME SOBRE ACCESIBILIDAD Y AYUDAS TÉCNICAS!

divendres, 9 de novembre de 2007

Aquesta guia vol donar resposta a la demanda de informació tècnica i d'orientació sobre com fer accessibles determinades situacions, espais, serveis i activitats dins del camp de la discapacitat i per a les persones majors.

La Guia consta de 72 fitxes, agrupades en 7 capítols, que sintetitzen els aspectes més rellevants per a aconseguir l’accessibilitat integral i el disseny universal en qualsevol situació, entorn, servei o activitat. D’aquesta forma s’aconsegueix que la guia aconsegueixi el seu objectiu principal, el qual es augmentar la cultura general sobre l’accessibilitat integral, donant resposta a la creixent demanda d' informació tècnica sobre com fer accessibles determinades situacions, espais, serveis o activitats.

Parlar d'accessibilitat implica parlar dels beneficiaris de la mateixa; tots els ciutadans ens veiem beneficiats en major o menor mesura dels llocs accessibles, però existeixen uns grups de persones especialment beneficiades de l'accessibilitat, com a les persones amb discapacitat, les persones majors i aquelles altres que ho requereixin per circumstàncies transitòries o situacions conjunturals, com per exemple persones amb discapacitat física transitòria o dones embarassades.

Els set capítols que conformen la Guia son les següents:

  1. Accessibilitat arquitectònica: vivenda, edifici públic, escales i rampes, portes i passadissos, vestuari, àrees de recepció i mostradors...
  2. Accessibilitat urbanística:Paviments, bado peatonal, places, parques i jardins...
  3. Formació, aprenentatge i treball: centre de formació, document imprès, biblioteca, llocs de treball, un servei d'intermediació laboral...
  4. Transporte: automòbil, autobús, transport ferroviari...
  5. Oci i cultura: museus, platges, hotels, bars i discoteques, parcs naturals i parcs infantils...
  6. Comunicació i participació social: comunicació augmentativa i alternativa, llengua de signes, un telèfon, un esdeveniment, ordenador, una tenda, Internet o un tribunal de justícia.
  7. Altres aspectes relacionats amb l'accessibilitat: com finançar l'accessibilitat i les ajudes tècniques, símbols internacionals d'accessibilitat, certificació CE, com denunciar la discriminació per falta d'accessibilitat...

En cadascun d'aquests capítols hi ha associat un número reduït de fitxes. Així, en l'accessibilitat arquitectònica es troba informació sobre els requisits que fan un ascensor accessible, o en el capítol de formació i treball sobre com fer accessible un lloc de treball en una oficina.


Guía «¡Pregúntame sobre accesibilidad y ayudas técnicas!» Guía «¡Pregúntame sobre accesibilidad y ayudas técnicas!»

«¡Pregúntame sobre accesibilidad y ayudas técnicas!» Guía «¡Pregúntame sobre accesibilidad y ayudas técnicas!»