RSS2.0

LES TIC I LA DISCAPACITAT

Blog destinat a difondre i assessorar sobre les noves tecnologies de la comunicació i la informació per a les persones amb discapacitat i/o amb necessitats educatives especials.

LEER LA VERSIÓN DEL BLOG EN ESPAÑOL
READ BLOG IN ENGLISH

PROGRAMES D'ESCOMBRADA AUTOMÀTICA- TREBALL AMB POLSADORS (Software gratuït)

dimarts, 18 de novembre de 2008

Control de jocs per escaneig d'un teclat v.19:

Serveix per controlar altres programes, com poden ser jocs, a través d'un teclat que funciona per escombrada automàtica.

PROGRAMA COMPLET:
http://www.xtec.es/~jlagares/download/controldejocsperescaneigdunteclat.zip

JOCS D'EXEMPLE:
http://www.xtec.es/~jlagares/download/jocspelreconeixementdefonemes.zip
--------------------------------------------------------------------------------------

Estímuls 1

Programa d'estímul-resposta presenta diferents pantalles en les quals apareixen imatges o es genera alguna reacció quan l'alumne acciona un switch o botó connectat a la computadora. El mateix permet reforçar conceptes, com ser els dies de la setmana, colors, sons, entre d'altres.

PROGRAMA COMPLET:
http://www.simultanews.com/lincoln/antonio/softgratuito/estimulos1_inst.exe

MANUAL:
http://www.simultanews.com/lincoln/antonio/softgratuito/estimulos1.hlp
--------------------------------------------------------------------------------------

Gus! Scanning Cursor (demo)

Dissenyat per a persones que no poden utilitzar correctament un mouse convencional. Gus! Scanning Cursor proporciona un interfície per activar els botons del mouse usant 1 o 2 pulsadors, o simplement utilitzant el botó esquerre del mouse com si fos un botó.

PROGRAMA COMPLET:
http://www.gusinc.com/down.html
--------------------------------------------------------------------------------------

JuegoSwitch 1

Programari recreatiu adaptable a les necessitats d'alumnes amb discapacitats motrius severes. Es tracta d'una simulació de jocs de pilota, de disseny senzill, amb imatges de mida graduable i contrast visual variable. És possible jugar una o dues persones, accionant un switch o botó.

PROGRAMA COMPLET:
http://www.antoniosacco.com.ar/soft/juegoswitch1_inst.exe

MANUAL:
http://www.antoniosacco.com.ar/docu/manual_juegoswitch.zip
--------------------------------------------------------------------------------------

Kanghooru v.69

El nom prové del català "cangur", ja que el programa el que fa és fer "saltar" el mouse pels llocs de la pantalla que desitgem, mitjançant escombrada automàtica. Per ser controlat amb major comoditat es precisa d'un botó extern connectat al click del mouse.

PROGRAMA COMPLET:
http://www.xtec.es/~jlagares/download/kanghooru.zip
--------------------------------------------------------------------------------------

Platets Voladors 1.0.11

És el joc clàssic en el qual s'ha d'anar disparant contra unes naus que van sortint per la part superior de la pantalla. La seva versió PlatetsVoladorsPerScan.exe és el mateix programa que funciona mitjançant un sistema d'escombrada automàtica.

PROGRAMA COMPLET:
http://www.xtec.es/~jlagares/download/platvola.zip
--------------------------------------------------------------------------------------

Preparats, llestos... switch!

Programa que serveix per treballar diferents conceptes utilitzant un switch o botó (encara que també es pot manejar amb el mouse o el teclat). El docent crea "activitats" que consisteixen en una sèrie de pantalles amb imatges i text, en les quals l'alumne ha de resoldre un problema mitjançant associació.

PROGRAMA COMPLET:
http://www.antoniosacco.com.ar/soft/pls11_inst.exe

MANUAL:
http://www.antoniosacco.com.ar/docu/manual_pls.zip

ACTIVITATS:
http://www.antoniosacco.com.ar/actividades_pls.htm
--------------------------------------------------------------------------------------

Screen Scanner v.21

Programa que permet realitzar escombrada del mouse a tota la pantalla o a una finestra concreta.

PROGRAMA COMPLET:
http://www.xtec.es/~jlagares/download/screenscanner.zip
--------------------------------------------------------------------------------------

Switch to Click

Programa que serveix per emular algunes funcions del teclat o del mouse mitjançant un switch o botó, convertint l'acció del mateix en una o diverses combinacions de tecles o clics del mouse.

PROGRAMA COMPLET:
http://www.antoniosacco.com.ar/soft/s2c15_inst.exe

MANUAL:
http://www.antoniosacco.com.ar/docu/manual_switch_to_click.zip
--------------------------------------------------------------------------------------

Testeador de switches

Programa serveix per provar el funcionament d'un o dos switches (pulsadors) connectats a la computadora mitjançant una interfície sèrie estàndard. Seleccionant el port en el qual es troba connectada la interfície, en accionar un switch s'ha d'il·luminar l'indicador corresponent a la finestra.

PROGRAMA COMPLET:
http://www.antoniosacco.com.ar/soft/test10_inst.exe
-----------------------------------------------------------------------

Tocadiscs 1.5

Programa serveix per iniciar i detenir la reproducció d'un disc compacte d'audio mitjançant un switch o botó. El so és reforçat per imatges que acompanyen la seva reproducció.
El principal objectiu del programa és l'entrenament de l'usuari en la utilització del switch, ja que en accionar-lo es desencadena un efecte clarament perceptible (el so complementat per la imatge).

PROGRAMA COMPLET:
http://www.antoniosacco.com.ar/soft/td15_inst.exe

MANUAL:
http://www.antoniosacco.com.ar/docu/manual_tocadiscos.zip