RSS2.0

LES TIC I LA DISCAPACITAT

Blog destinat a difondre i assessorar sobre les noves tecnologies de la comunicació i la informació per a les persones amb discapacitat i/o amb necessitats educatives especials.

LEER LA VERSIÓN DEL BLOG EN ESPAÑOL
READ BLOG IN ENGLISH

L'accessibilitat dels discapacitats s'incorporarà als plans d'estudi d'algunes universitats espanyoles

dijous, 13 de novembre de 2008

EFE (11/11/2008)


El "disseny per a tots" s'incorporarà en els plans d'estudi de les universitats, segons l'acord firmat avui per la Fundació ONCE i la Conferència de Rectors d'Espanya (CRUE) per fomentar l'accessibilitat universal.

Un altre conveni subscrit amb la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) impulsarà la integració laboral d'estudiants amb discapacitat, segons n'informa la Fundació ONCE en un comunicat.

El director general de la fundació, Luis Crespo, ha indicat que l'accés a la universitat és "un requisit sine qua non" perquè aquestes persones puguin tenir la formació que després els permeti entrar en el mercat de treball i aportar el seu talent a la societat.

El president de la CRUE i rector de l'Autònoma de Madrid, Àngel Gabilondo, ha reconegut que els acords firmats avui no són exercicis de generositat, " sinó de coresponsabilitat". En aquest sentit, ha reclamat "un necessari canvi de cultura que suposi l'assumpció de la diversitat i la inclusió social".

Les universitats fomentaran l'accessibilitat a través d'estudis, projectes o propostes encaminats a l'eliminació de barreres. Al seu torn, la Fundació ONCE assessorarà els estudiants discapacitats en integració laboral a través d'una empresa pròpia especialitzada en recursos humans.

Quant al conveni amb l'UAM, ambdues entitats establiran programes de derivació i inserció laboral d'estudiants discapacitats d'aquesta universitat. Igualment, s'elaboraran materials divulgatius i de sensibilització sobre la discapacitat i la inserció laboral, així com quantes accions es considerin adequades per afavorir la formació i integració en la vida universitària: adaptacions tècniques de llocs d'estudi a les aules, finançament de matrícules de postgrau, material acadèmic o beques de formació.

També participaran en fires, jornades, seminaris o altres activitats relacionades amb aquestes qüestions i afavoriran la investigació en matèria de discapacitat.

Font: SID Servei d'Informació sobre discapacitat

___________________________________________________
Diversitat Funcional, Blog " Les TIC i la discapacitat (versió en català)
http://discapacitat.blogspot.com