RSS2.0

LES TIC I LA DISCAPACITAT

Blog destinat a difondre i assessorar sobre les noves tecnologies de la comunicació i la informació per a les persones amb discapacitat i/o amb necessitats educatives especials.

LEER LA VERSIÓN DEL BLOG EN ESPAÑOL
READ BLOG IN ENGLISH

IMPACTE. Programari d'Imatges Per a COMUNICAR-TE

dimarts, 26 de febrer de 2008


IMPACTE, Imatges Per a COMUNICAR-TE, és una col·lecció d'imatges, en format digital, especialment desenvolupades per a ser utilitzades com complement de l'aplicació informàtica SICLA, a fi d'afavorir la comunicació a aquelles persones que manquen de parla o el mateix és ininteligible.

Aquestes persones poden trobar en els Sistemes Augmentatius i Alternatius de Comunicació una eina que els permet, a través de gestos o de l'assenyalament d'imatges, realitzar actes comunicatius.

El Sistema de Comunicació de Llenguatges Alternatius -SISCLA- és un programari que potencia les possibilitats de comunicació permetent a l'usuari confeccionar missatges utilitzant imatges o escriptura.


És possible així establir comunicació amb altra persona en forma presencial o a distància, doncs aquest missatge també pot ser transmès telefònicament o ser enviat com adjunt de correu electrònic.En aquesta segona edició s'han dissenyat 800 imatges que responen al vocabulari de major ús, podent enriquir-se en posteriors lliuraments.

Es presenten en format JPG, la qual cosa les fa idònies per a ser gestionades amb el programa ELENA, pertanyent a l'aplicació SISCLA anteriorment esmentada.

Aquestes imatges no constituïxen un sistema augmentatiu de comunicació en si mateix. Les mateixes han estat dissenyades procurant que reunissin característiques de simplicitat que les fes adequades a les fins proposades.

Amb aquest desenvolupament es pretén contribuir a l'equiparació d'oportunitats d'un sector de la nostra societat, al brindar material de distribució lliure, davant altres alternatives comercials existents en el mercat.


IMPACTE2.zip